Adventisti Čikago

Vreme praštanja

Pre nekoliko dana, jedan naslov na jednom od naših informativnih portala, prilično me je isprovocirao: „Božićni post: Počelo vreme praštanja“. Tekst objašnjava kako pravoslavni vernici širom sveta, koji vreme računaju po julijanskom kalendaru, započinju šestonedeljni post kojim se pripremaju za praznik rođenja Hristovog.

Siguran sam da je većini od vas poznato šta se radi prilikom šestonedeljnog posta. Vernici se uzdržavaju „mrsne hrane“, tj. svih namirnica životinjskog porekla, osim morskih i rečnih plodova, dok se poslednje sedmice posta, posti strože, bez upotrebe ribe i ulja, povrćem spremljenim na vodi. Ali, to je samo jedan deo onoga što bi vernici trebalo da rade prilikom posta; tu je i duhovna komponenta koja zahteva suzdržavanje od ružnih misli i loših dela, posvećivanje molitvi, pokajanju i dobročinstvu.

Poznajem nekoliko ljudi koji pravila posta drže veoma striktno i zaista se trude da ispoštuju sve što se zahteva. I to je ono što je i prorok Isaija pisao u svojoj knjizi o postu: „A nije li ovo post što izabrah: da razvežeš sveze bezbožnosti, da razdrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene, i da izlomite svaki jaram? Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome, i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš gola, da ga odeneš, i da se ne kriješ od svojega tela?“ Isaija 58:6.7.

Međutim, na osnovu članka koji sam pročitao, ispada da bi vernici trebalo da se suzdržavaju loših misli i dela samo tokom posta, ili da se posvete molitvi, pokajanju i dobročinstvu samo kada je šestonedeljni post, što je, naravno, besmisleno. Onaj koji želi da bude istinski hrišćanin, tj. sledbenik Isusa Hrista, trebalo bi da čini ovakve stvari neprestano.

Drugo u tekstu se navodi da je Isus postio 40 dana u pustinji kušanja samo na hlebu i vodi! I ova izjava je problematična jer se u Sv. Pismu nigde ne navodi da je Isus tokom posta jeo hleb ili bilo šta drugo. „I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, na posletku ogladne. I pristupi k njemu kušač i reče: ako si sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu.“ Matej 4:2.3. Ako je Isus imao hleba da jede tokom posta, siguran sam da ne bi toliko ogladnio tokom posta i zašto bi ga đavo kušao da pretvori kamenje u hleb ako je već imao hleba da jede tokom boravka u pustinji?

Isus je postio 40 dana bez hrane, a po nekima čak i bez vode. Njegova ljudska priroda je stavljena na probu tokom ovog perioda kušanja, kao i Njegova poslušnost Bogu. Isus od nas ne zahteva da postimo kao što je On postio, jer je svestan ograničenih mogućnosti našeg tela. Međutim, post je jedna od važnih duhovnih disciplina koja nas podseća da zavisimo od Boga u svakom trenutku i da telesna hrana nije toliko važna koliko duhovna hrana kao što su Božja Reč, molitva, pokajanje, itd.

Izvanredno je ako se hrišćanski vernici posvete postu, ali ne zaboravite da post nije svrha sam sebi. Svrha posta je da se približimo Bogu i našim bližnjima, da se učimo poniznosti i praštanju koje bi trebalo da praktikujemo svakoga dana, a ne samo tokom postova, jer je to pravi primer Hristovog sledbenika.

Propovednik Milenko Tanurdžić

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit