Adventisti Čikago

Ted Vilson: Poziv na probuđenje

Predsednik Hrišćanske adventističke crkve (Crkve adventista sedmog dana) Ted N. C. Vilson (Ted N.C. Wilson) objavio je svoju prvu knjigu, kompilaciju najnovijih propovedi na teme povezane s njegovim pozivom da se posveti Bogu i službi drugima.

„Uskoro kod kuće: Poziv na probuđenje i reformu“, objavila je izdavačka kuća Pacifik pres (Pacific Press Publishing Association).

Vilson kaže da nikada nije nameravao da objavi knjigu, ali ubedila ga je ideja njegovog zamenika, dugogodišnjeg evanđeliste Marka Finlija. Predsednik Generalne konferencije kaže da se knjiga usmerava na Hristov skori povratak i poruku tri anđela, koja se nalazi u biblijskoj knjizi Otkrivenje. Ona takođe naglašava kako vernici mogu da sagledaju sopstvenu ulogu u očekivanju Hristovog povratka kao ljudi koji su sluge Gospodnje i služe jedni drugima, kaže on.

„Nadam se da će čitaoci sagledati celovitu sliku o hitnosti vremena i Gospodnjeg skorog povratka i da će se osetiti važnim delom velikog Adventnog pokreta i njegovog pravog cilja, a to je objavljivanje ljudima da Gospod uskoro dolazi,“ rekao je Vilson.

Svi prihodi od „Uskoro kod kuće“ namenjeni su inicijativi „Misija gradovima“, programu Adventističke crkve za objavljivanje poruke jevanđelja ljudima koji žive u velikim gradskim područjima.

„Jedan od mojih omiljenih i najdražih ciljeva jeste da ljudi u gradovima saznaju za Hristovu ljubav i Njegov skori povratak,“ rekao je Vilson.

U predgovoru knjige, Finli je napisao, „Želja pastora Vilsona da vidi ovaj izgubljeni svet osvojen za Hrista jasno odzvanja u svakom poglavlju. On čezne da nadahne Adventiste sedmog dana širom sveta da silno svedoče za Hrista i budu spremni za povratak našeg Gospoda.“

Izvor: ANN/ADIC

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit