Adventisti Čikago

Tata ti si važan

Tata ti si važan

„Ne mogu se setiti ni jedne jače potrebe u detinjstvu, od sigurnosti koju pruža otac”, davno je rekao je osnivač psihoanalize, Sigmund Frojd.

“Otac je moja stena. Od njega sam naučio sve o odanosti, pouzdanosti, o tome kako biti tu svakoga dana, bez obzira na sve”, o ocu je takođe govorio i glumac Hju Džekmen.

Tate su zaista važne. Deci su potrebni očevi, baš kao što su im potrebne majke – da ih vole, da budu zainteresovani za njih i da odgovore na njihove potrebe, čineći da se osećaju cenjenim i shvaćenim. Očevi (i očinske figure) daju veliki doprinos razvoju svoje dece i u mnogome kreiraju važne aspekte detetovog života.

  • Tata ti si važan jer me učiš kako da se ponašam prema drugim ljudima. Tata je neko sa kim dečak ima aktivnosti poput rvanja i borbe. U igri sa tatom, deci se pojačava koordinacija i snaga, ali uče i kako da se ponašaju sa drugim ljudima.
"Kada se očevi igraju sa svojim mališanima, oni im pomažu da razviju sekundarnu emocionalnu vezu sa drugim ljudima".
  • Tata ti si važan jer učiš svoju ćerku kako da izabere pravog partnera kada odraste! Ako je odnos tate i ćerke pun ljubavi i nežnosti, devojčica će tražiti te kvalitete u budućim partnerima.
"Očevi koji imaju tendenciju da rešavaju sukobe sa poštovanjem i nenasilno sa svojim suprugama, doprinose čvrstom emocionalnom razvoju svoje dece. Deca uče šta da očekuju i kako da se ophode prema svojim partnerima u vezama".
  • Tata ti si važan jer me učiš lepom ponašanju“Sadašnji očevi pomažu svojoj deci da nauče kako da donose bolje životne izbore. Deca uključenih očeva osećaju se voljenije, što poboljšava njihovo ponašanje”, kaže Maja Antonić, dečiji psihoterapeut iz Centra za dečju psihoterapiju “Priča o vili”. Deca odrasla u okruženju očeva koji su bili pozitivan autoritet, koji je odredio granice u ponašanju, bolje se ponašaju prema vršnjacima i odraslima.   

 

  • Tata ti si važan jer sam zbog tebe bolji đak! Mnoga istraživanja su potvrdila, da uključenost oca u razvoj deteta vodi ka boljim akademskim postignućima, boljoj spremnosti za školu, boljim rezultatima u školi, većoj emotivnoj sigurnosti i većem samopoštovanju. Deca kojima je tata bio podrška tokom školovanja, manje su problematična u školi i imaju bolji odnos sa autoritetima, nego deca čiji očevi nisu bili prisutni. 

 

  • Tata ti si važan jer me učiš da budem dobar drug! Bolje socijalne veštine pokazuju deca koja su odrasla uz brižnog oca, koji je umeo da sasluša i razgovorom reši sve probleme. Takva deca imaju manje konfliktne situacije u društvu. 

 

  • Tata ti si važan jer me učiš kako da budem psihički jak/jaka! Ukoliko je tata pokazivao ljubav, podršku i bio uključen u odrastanje dece, u velikoj meri je doprineo da deca kasnije ređe imaju depresivne faze, nisu sklona suicidu, samopovređivanju, kao ni ostalim mentalnim problemima.   

 

  • Tata ti si važan za moje samopouzdanje! Provođenje dovoljno vremena sa tatom, utiče na decu da se ona osete vrednom i prihvaćenom. Tata je neko ko podstiče samostalnost, ko ohrabruje, a deca postaju jača, otpornija i sigurnija u sebe.

 

  • Tata ti si važan jer mi daješ mudre savete! Iskustvo koje tate imaju i prenose na svoju decu je bogato i korisno za život. Saveti koje tate daju svojoj deci u izazovnim vremenima, pomažu im da nađu izlaz iz problema, ali i da se pripreme za budućnost.

 

  • Tata ti si važan jer me učiš kako da ja budem dobar tata! “Za dečaka je važno da ima očinsku figuru jer zapravo otac predstavlja prvi uzor, da bi se identifikovao kroz rodnu ulogu, kroz to kakav će on sutra da bude”, kaže Maja Antonić. Tata štiti, podržava, tata nas brani – je važna informacija koju dečaci do 6. godine treba da dobiju od svojih očeva. A pokazivanjem da pravi mušarac može da radi i kućne poslove, bude nežan, mazi i grli, deca uče da se snaga i briga vrednuju jednako.

 

Za svakog muškarca, postati otac je ogroman korak, i dok se to zaista ne dogodi, niko ne zna kakav će tata biti. Ne postoje pravila o tome kako biti otac. Važno je biti zainteresovan za svoju decu, uživati u druženju sa njima i slediti sopstvene instinkte. Angažovan i uključen otac je prisutan u životu svog deteta, što se pokazuje kroz smislenu interakciju i provođenje kvalitetnog vremena zajedno, kao što je prisustvovanje sportskim događajima ili pomoć oko domaćih zadataka. Očevi imaju vitalnu ulogu u emocinalnom razvoju dece, ali je i dokazano da ova njihova uključenost u odgajanje, takođe ima blagotvorno dejstvo i na psihološko stanje očeva.

Izvor: RT Balkan

“Uči dijete prema putu kojim će ići, pa neće otstupiti od njega ni kad ostari.” Priče 22:6

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit