Adventisti Čikago

Subotnja škola i ja u njoj

Subotnja škola i ja u njojMnogima ovih dana počinje nova školska godina. Osim đacima, i roditeljima kreću obaveze. Očevi i majke, staratelji djece, brinu se da im potomstvo stekne najbolje moguće obrazovanje. Slčno i mi hrišćani, proučavanjem Božje Riječi, pripremamo se za Hristov drugi dolazak. Učimo se, po crkvenim razredima kako da budemo obrazovaniji i bolji ljudi.

Danas ćemo pokušati na jedan drukčiji način da predstavimo Subotnju školu, da ukratko objasnimo šta u ovom dijelu subote mi činimo ovdje. No, krenimo redom.

Može li mi subotnja škola pomoći da poboljšam svoje proučavanje Božije riječi? Ili da kažemo može li mi crkva pomoći da shvatim Boga? Svi smo ovdje raznih profesija i fela. Ima nas: zanatlija, bankara, računovođa, medicinara, domaćica, penzionera… raznih zanimanja i svi potrebujemo Boga. Svake subote većina od nas učestvuje u proučavanju biblijskih istina, kako bi se «naoružali» istinom u pridobijanju ljudi za Božije carstvo. Dakle mi se učimo, obrazujemo. To i jeste najkraća definicija ovog, mogu reći slobodno, najvažnijeg odijeljenja crkve. Subotnja škola je hrišćansko obrazovno odijeljenje crkve!

Jedna obimna anketa koja je sprovedena u šest različitih protestanskih zajednica, zaključila je da je hrišćansko obrazovanje mnogo važnije nego što se ranije mislilo. Istraživanje je ispitalo bukvalno, sve vidove crkvenog života i otkrilo da je uspješan program hrišćanskog obrazovanja najtješnje povezan sa rastom vjernika u vjeri i odanosti svojoj crkvi i vjeroispovijesti. Ispitano je više od 11.000 osoba u 561-oj naizmjenično izabranoj crkvi.

Evo i zaključaka:

  • Samo je manjina odraslih posvjedočila o onakvoj vrsti integrisane, žive i životodavne vjere koju crkve tēže da razviju.
  • U svim starosnim grupama preko 30 godina, žene pokazuju veću vjersku zrelost od muškaraca.
  • Vjerska zrelost povećava se sa starošću, a najzrelija vjera pronađena je kod onih koji su stariji od 70 godina.
  • Samo oko 3 od desetoro učenika hrišćanskih srednjih škola, aktivno je uključeno u hrišćansko obrazovanje.
  • Razvijena i integrisana vjera obično je veća kod rasnih i etničkih manjina.

Istraživanje preporučuje:

  • Da crkve ozbiljnije razmišljaju o hrišćanskom obrazovanju unutar lokalnih crkava.
  • Da se stariji na značajan i odnosni način povežu sa djecom, mladima i mlađim odraslim osobama.
  • Da se veći naglasak stavi na učenje roditelja vještinama razvijanja vjere.
  • Da bogosluženja budu kamen temeljac obrazovnog programa, pošto se određeni dio najboljeg vjerskog obrazovanja dešava u trenutku povezivanja sa drugima.

Vaspitanje koje stičemo u subotnjoj školi je skladan razvoj fizičkih, umnih ali i duhovnih snaga. Apostol Pavle je poručio u poslanici Rimljanima 12:2I ne vladajte se prema ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem uma svog, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija.”

Učenje u razredu subotnje škole spasonosan je proces, jer djelo vaspitanja i djelo otkupljenja jedno su. Bog želi da spasi cijelu osobu; njen um, misli, osjećaje, stavove i njeno vladanje. Ako se istine, koje i u razredu subotnje škole budu učile i prihvatale, što i jeste Božja namjera, dogodiće se promjena u zananju, osjećajima i postupcima. Mi učenici, tada postajemo nove osobe u Hristu. To je učenje. Učenje u subotnjoj školi je kao penjanje ka vrhu planine. I dok se penjete proučavanjem učvršćujete se na kotama koje ste osvojili, ali i pružate ruku onima koji se penju ispod vas, kako bi sigurno stigli do vrha, do vrha na kojem nas sve čeka naš Gospod i Spasitelj Isus Hrist.

„Preko Hrista nas je obasjao svaki zrak božanske svjetlosti koji je ikada dodirnuo naš grešni svijet. On je bio taj koji je tokom svih vijekova govorio preko svih koji su ljudima objavljivali Božju riječ. Sve vrline najvećih i najplemenitijih duša na Zemlji bile su samo Njegov odraz. Josifova neporočnost i dobrotvornost, Mojsijeva vjera, krotost i dugo trpljenje, Jelisijeva čvrstina, Danilova plemenita čestitost i postojanost, Pavlova revnost i požrtvovanost… Umna i duhovna snaga koja se pokazala u svim ovim ljudima, a i u svima ostalima koji su ikada živjeli na Zemlji – samo su odsjaj Njegove slave. On je bio savršeni ideal.

Hristos je došao na svijet da bi taj ideal otkrio kao jedino pravo mjerilo svega onoga što je postignuto; da bi pokazao šta svako ljudsko biće može postati; šta će prebivanjem božanskoga u ljudskom postati svi koji Ga prime. On je došao da pokaže kako ljudi treba da budu vaspitavani – kao što dolikuje Božjim sinovima; kako na Zemlji treba da primenjuju načela Neba i žive nebeskim životom.“ („Vaspitanje“)

Braćo i sestre, potrebno je stalno i nanovo učiti, predati svoje srce i vjerovati. Poučavajmo se u Subotnjoj školi, budimo revni i redovni Hristovi đaci, pozovimo i one koji izostaju. Neka nam Gospod u tome pomogne.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit