Adventisti Čikago

Šta se nalazi u planu, vidi se i na građevini

citati-biblijuSvako planira, ali važan je kvalitet planiranja. Uzmimo na primjer gradnju. Šta se nalazi u planu, vidi se i na građevini. Tako je i sa proučavanjem božije Riječi. Da bi se to postiglo, valja planirati i pripremati se. Pomno planiranje zahtjeva puno molitve, oslobađa nas stresa i proučavanje nam čini zadovoljstvom.

Plan proučavanja je isto što geografska karta za putnika, ili bolje reći nacrt za zidara. Naši, ispisani planovi na marginama stranica Biblije, nisu dovoljni za zrelo shvatanje sadržaja kojeg proučavamo. Dobar plan sadrži određene pojedinosti, neophodne za postizanje sklada sa Bogom. Ipak, najvažnija je priprema srca. Ako želimo prenijeti pouku drugima, moramo je najprije pronaći za sebe. Istina koju spoznamo mora ponajprije da zagrije moje srce, pa onda i srca drugih koji slušaju. Nemoguće je stati pred subotnjoškolski razred u crkvi, ili pred slušaoca u nekom drugom okruženju, a da prije toga nijesmo klečali pred Bogom u ustrajnoj i iskrenoj molitvi, jer molitva i proučavanje idu ruku pod ruku. Naše srce mora biti ispunjeno doživljenom ljubavlju, ljubavlju Isusa Hrista.

Možda nam se ponekad čini, da nikad nemamo dovoljno vremena za proučavanje. Uvijek je toliko puno neistraženih područja u svijetu koji nas okružuje, tako mnogo misli koje zahtjevaju dublje istraživanje naprosto odlutaju. Kradljivac Božijeg vremena može biti: TV, kompjuter, roman, sport, hobi, lješkaranje, pa čak i vaš svakodnevni posao od čijeg obavljanja živite, to vam može biti „opravdanje“ da kažete radim puno i ne stižem da se za Boga u potpunosti pripremim! Ali jednog dana može se desiti da našu nemarnost prestanu podupirati čuda. Vjerujte, da je samo nekoliko časova u sedmici sasvim dovoljno za dobru pripremu za aktivno proučavanje božije Riječi. I apostol Pavle nam je poručio u 2.Tim.2:15 „Postaraj se da se pokažeš pošten pred Bogom, kao radin koji se nema šta stidjeti, i pravo upravlja rječju istine.“

Dakle ako želimo da nas Gospod prizna za svoje učenike, koji se pripremaju i uče druge, moramo raditi. Mi žanjemo ono što sijemo. Onaj koji škrto sije, koji ulaže malo vremena i truda u planiranje i pripremu, škrto će i žeti. Ne postoji prečac u postizanju savršenstva.

Ne budimo zadovoljni da smo prosječni. Dok proučavamo sedmične pouke, dok proučavamo Sveto pismo, mi sarađujemo sa Autorom svakog znanja. Tada možemo da tražimo pomoć i vođstvo Svetog Duha tokom svakog našeg koraka.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit