Adventisti Čikago

Srećna Vam Nova 2012-ta Godina :)

Svim vjernicima Hrišćanske adventističke crkve, dragim prijateljima i posjetiocima naše internet prezentacije, od sveg srca želimo srećnu, uspješnu i nadasve blagoslovenu kalendarsku 2012. godinu!

“Toga radi preklanjam koljena svoja pred ocem Gospoda našega Isusa Hrista, Po kome se sva čeljad i na nebesima i na zemlji zovu, Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom njegovijem za unutrašnjeg čovjeka, Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni; Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina, I poznati pretežniju od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božijom. A onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama, Onome slava u crkvi po Hristu Isusu u sve naraštaje va vijek vijeka. Amin.” Efescima 3:14-21.

 Gospod s Vama!

Uredništvo

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit