Adventisti Čikago

Spasenje verom i samo verom

Three cross on the hill, Jesus Christ from the Bible. Easter, Religion. Salvation of sins, sacrifice

„Ali znajući da se čovek ne opravdava delima zakona, nego samo verom u Isusa Hrista, poverovasmo i mi u Hrista Isusa, da budemo opravdani verom u Hrista a ne delima zakona, jer na osnovu dela zakona niko neće biti opravdan.” Galatima 2:16 (prevod Emilijan Čarnić).

Primivši Jevanđelje, Galati su dozvolili da ih zavedu lažni učitelji koji su im izneli “drugo jevanđelje”. Jedno lažno jevanđelje. Dok, u stvari, postoji samo jedna nauka spasenja, i to za sva vremena, i za sve ljude.

Ovo lažno jevanđelje saopšteno im je sledećim rečima: “I dođoše neki iz Judeje, pa učahu braću: ako se ne obrežete po mojsijevskom običaju, ne možete se spasiti.” Dela 15:1 (E.Č). Danas, iako pitanje obrezivanja nije istaknuto kao uslov spasenja, takođe postoji debata u kojoj se zastupa spasenje kroz ljudske napore, sa jedne strane, i spasenje samo kroz Hrista, sa druge strane. I ta rasprava će trajati dok je sveta i veka.

Apostol Pavle o spasenju

Umesto da napadne na njihovu grešku, i da ih potuče snažnim argumentima, apostol Pavle počinje da iznosi iskustvo kao ilustraciju onog što želi da im kaže. U svom opisivanju, on pokazuje da je potpuno spasenje moguće jedino i samo kroz veru. I to za sve ljude! Apsolutno ništa od spasenja nema u delima. Kao što je Hristos okusio smrt za svakog čoveka, tako i svaki čovek, koji je spasen, treba da ima lično iskustvo smrti, vaskrsenja i života Isusovog. Hristos u zemaljskom telu čini ono što Zakon nije u stanju da ostvari. „Blagodat Božiju ne odbacujem; jer ako pravednost dolazi posredstvom zakona, onda je Hristos uzalud umro.“ Gal. 2:21. „Jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način što je poslao svoga Sina u obličju sličnom grešnom telu, i za greh, i osudio greh u telu, da bi se pravednost, koju zakon zahteva, ispunila na nama – koji ne živimo po telu nego po duhu.“ Rim. 8:3.4 (E.Č).

Isusovo ispunjenje

Baš to svedoči u prilog pravednosti Zakona. Ako bi Zakon bio greška, Hristos ne bi ispunio njegove zahteve. Isus pokazuje pravednost Zakona kroz činjenicu da ispunjava njegove zahteve. I to ne samo za nas (umesto nas), nego i u nama. Stoga, nemojmo činiti uzaludnom milost Božju, jer ako je pravda mogla da dođe kroz Zakon, onda je “Hristos uzalud umro”.

Neka bude jasno, dakle, da pravda ne može doći kroz Zakon, već samo kroz veru Isusovu. Samo ako se držimo Božije reči, bićemo sačuvani od iskušenja koje će doći na sav svet. U takvoj situaciji, Jevanđelje Isusovo koje otkriva pravdu Božiju, predstavlja jedino moguće izbavljenje. Jer se ne stidim Hristova jevanđelja; sila je to Božja na spasenje svakome koji veruje, u prvom redu Judejinu, a zatim i Grku. Jer je u njemu objavljena pravda Božja iz vere u veru, kao što je napisano: Pravednik od vere živi.“ Rimljanima 1:16.17 (L. Bakotić).

Tekst priredio: propovednik Pavle Korać

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit