Adventisti Čikago

Prevareni!

prevareni

Ali zmija bješe lukava mimo sve zvijeri poljske, koje stvori Gospod Bog; pa reče ženi: je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu?” 1. Moj. 3:1

Čoveku, kao vrhunskom delu stvaranja, Bog je dao sposobnost da razume Njegove zahteve, da shvati pravednost i dobronamernost Njegovog zakona i svetih obaveza koje mu on nameće; od čoveka je zahtevana nepokolebljiva poslušnost.

Kao i anđeli, stanovnici Edema su bili izloženi probi; položaj koji im je donosio sreću mogli su da zadrže jedino pod uslovom da poštuju Stvoriteljov zakon. Mogli su da budu poslušni i žive, ili da budu neposlušni i propadnu.

Anđeli su opomenuli Evu da se ne odvaja od muža dok bude obavljala poslove u vrtu; s njim u zajednici biće manje u opasnosti od iskušenja. Ali, zaokupljena svojim ugodnim zadatkom, nenamerno se udaljila od njega. Shvativši da je sama, predosetila je opasnost, ali je prigušila strah, smatrajući da je dovoljno mudra i snažna da prepozna zlo i da mu se odupre. Ne obazirući se na opomene anđela, uskoro se našla pred zabranjenim drvetom, gledajući ga radoznalo i zadivljeno. Plod je bio vrlo lep, pa se upitala zašto im ga je Bog uskratio. Sada se kušaču pružila prilika. Kao da čita njene misli, obratio joj se pitanjem: „Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu?“

Kušač je nagovestio da se božanska upozorenja neće ispuniti; ona će ih samo zaplašiti.

Tako i danas

Takvo je bilo sotonino delo od Adamovih dana do sadašnjeg vremena, i on ga je uspešno obavljao. On je iskušavao ljude navodeći ih na nepoverenje u Božju ljubav i sumnju u Njegovu mudrost. On se stalno trudio da razbudi duh neučtive radoznalosti, nemirne, neugasive želje za prodiranjem u tajne božanske mudrosti i moći. U svojim naporima da istraže ono što Bog nije želeo da im otkrije, mnogi ljudi previđaju istine koje im je pokazao i koje su važne za spasenje.

Eva je poverovala sotoninim rečima, ali je to nije spasilo od kazne za greh. Ona je izgubila veru u Božje reči i to je izazvalo njen pad. Na sudu ljudi neće biti osuđeni zato što su čiste savesti poverovali laži, već zato što nisu verovali u istinu, jer su propustili priliku da saznaju istinu.

“Patrijarsi i Proroci” – Ellen G. White

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit