Adventisti Čikago

Pobednički Hristos

Pobednički Hristos

“Ona će roditi sina i ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih.” Mat. 1:21 (L. Bakotić)

Isus, po rečima anđela, će biti Spasitelj. On će „spasti narod svoj od grehova njihovih.“. Ovde moramo razumeti reč „gresi” ne samo u smislu njihove krivice i kazne, već i njihove moći i posledica. Drugim rečima, Isus neće spasiti ljude u njihovim gresima, već od njih. Istaknuti zadatak Hristove službe bio je da oslobodi Njegov narod od kontrole njihovih ličnih greha, od kontrole greha nad njihovim svakodnevnim postupcima.

Oslobođenje 

To oslobođenje se odvija na tri nivoa. Prvo, svojim bezgrešnim životom i smrću na krstu, Isus spasava svoj narod od kazne za greh. Knjiga “Čežnja vekova” to lepo kaže kada napominje da „Sa Hristom se postupalo onako kako mi zaslužujemo, da bi se s nama postupalo kako On zaslužuje. On je bio osuđen zbog naših greha, u kojima nije imao udela, da bismo mi mogli biti opravdani Njegovom pravdom, u kojoj nemamo udela. Pretrpeo je smrt koja je bila naša, da bismo mogli primiti život koji je bio Njegov. »Ranom njegovom mi se iscelismo.« (str. 25).

Izbavljenje

Drugo, Isus izbavlja svoj narod, kao što smo gore primetili, od vlasti greha nad njihovim životima. I On im daje dar Svetog Duha da postignu taj zadatak.

Spasenje

Treće, Isus će na kraju spasiti svoj narod od prisustva greha kada se vrati na nebeskim oblacima da im da njihovu večnu nagradu. Sva tri ta „spasenja“ od greha su očigledna u Jevanđeljima. Zaista, Matejev revolucionarni sin Davidov/Mesija je car izbavitelj koji će „spasti narod svoj od grehova njihovih“.

A Njegov narod uključuje vas i mene danas. Bog ne samo da želi da me (svakog od nas) spase od osude, već želi da preobrazi (Rim. 12:2 L.B.) moj život kako bih iz dana u dan bio sve sličniji Njemu. Postoji sila (na grčkom jeziku dinamis iz koje dobijamo „dinamit”) u jevanđelju (Rim. 1:16) za mene svaki dan. Isus želi da svako od nas sada preuzme tu silu.

Hvala Ti, Oče, za dar spasenja kroz Isusa. Pomozi mi da shvatim Tvoju spasonosnu moć na potpuniji način. Amin!

Tekst priredio: propovednik Pavle Korać

Fotografija: Marija i Isus, “The Passion of the Christ”, Icon Productions 

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit