Adventisti Čikago

Novi zakoni religijskih sloboda u Kaliforniji

Zagovornici religijskih sloboda Hrišćanske Adventističke Crkve kažu da novi zakon, koji  zabranjuje religijsku diskriminaciju na radnom mjestu u Kaliforniji, pruža veću zaštitu onim radnicima čiji su poslovi u opasnosti zbog držanja Subote.

Dokument, potpisan od strane guvernera Kalifornije Jerry Brown-a, razjašnjava obaveze poslodavaca da prihvate religijska opredijeljenja i prakse zaposlenih, a koje garantuje jednakost radnika, zabranjuje diskriminaciju, dozvoljava turbane, duge brade  kao i religijski orjentisanu garderobu.

Dokument, nazvan  AB 1964, takođe spriječava poslodavce da radnike koji izgledom izražavaju svoju religiju (odjeća itd..), razmještaju u kancelarije koje su u pozadini ili u podrume.“Više neće biti legalno, da se radnici uklanjaju od javnosti samo zato što se njihova pojava ne uklapa u stil kompanije” za štampu je izjavila Mariko Yamada predstavnik distrikta 8 u Kaliforiniji.

Promjena demografije uticala je na donošenje ovog zakona u Kaliforniji, kaže Yamada. Rastuća Sikh i Muslimanska zajednica, kako lokalno tako i nacionalno, doprinjela je skorašnjem povećanju diskriminacije na random mjestu. Samo prošle godine, poslodavci u Kaliforniji su bili suočeni sa preko 500 diskriminatornih slučajeva.

Za adventiste, zakon obezbijeđuje prava zaposlenih čija religijska obilježja, iako ne toliko javno izražena, nisu ništa manje bitna. Novi zakon šalje jasnu poruku poslodavcima, u pogledu odnosa i obaveza prema religioznim radnicima, rekao je Alan J. Reinach, direktor Državnog Crkvenog Savjeta Ministarstva Religioznih sloboda Adventističke Crkve, Konferencije Pacifičke Unije. “Nadam se da će sve manji broj ljudi u Kaliforniji ostajati bez posla, a Adventisti Sedmoga Dana će biti sigurniji i moći će da poštuju Svetu Subotu”, rekao je Reinach.

Donošenje zakona AB 1964, čini Kaliforniju trećom državom u Uniji koja donosi takozvanu religijsku slobodu na random mjestu. Prethodno, Nju Jork i Oregon su donijeli zakone koji  odobravaju slične slobode.

Adventistički zagovornici religijskih sloboda godinama su radili sa vjerskom koalicijom kako bi osigurali akt na nacionalnom nivou za vjersku slobodu na random mjestu, ali slab interes kongresa i nesloga oko namjere i opsega takvog dokumenta učinili su da entuzijazam oslabi.

Dwayne Leslie, direktor zakonodavnih poslova Adventista Sedmog Dana za crkvu u svijetu, kaže da zakon donesen u Kaliforniji predstavlja osnovu pristupa kako bi se došlo do zaštite religijskih sloboda na random mjestu. “Ovo je veliki korak unaprijed za sve vjerne ljude” rekao je Leslie. “Svaka pohvala za uporan rad i donesen zakon u Kaliforniji, i ne gubim nadu da će se sličan zakon donijeti i u drugim državama” dodao je on.

AB 1964 stupa na snagu 01. Januara 2013.

Izvor: ANN

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit