Adventisti Čikago

Najvažnije pitanje na svetu

Da li ste nekada razmišljali koje je najvažnije pitanje na svetu? Možda odgovor na ovo zavisi koga pitate. Ili možda, od koga dolazi pitanje? Možda bi se vaše pitanje odnosilo na prošlost, nekome od vas je možda važna sadašnjost; ali sam siguran da bi većina ljudi postavila pitanje vezano za svoju budućnost. Svi smo mi znatiželjni kada se radi o našoj budućnosti. Svi bismo voleli da znamo šta nas čeka sutra, za godinu dana, ili kada je kraj našeg života. Skim ćete možda stupiti u brak, ili kakvim ćete se poslom baviti, itd. Puno je toga što bismo mogli da pitamo.

Kada biste imali priliku da pitate Boga samo jedno pitanje – koje bi to pitanje bilo? Ja sam često razmišljao o ovome, ali nikada nisam bio zadovoljan smišljenim pitanjem jer su uvek ostajala mnoga druga na čiji odgovor bih morao da čekam do večnosti, kada ću, siguran sam, imati mnogo više vremena da ćaskam sa Bogom o stvarima koje me zanimaju.

Danas, međutim, smatram, da se najvažnije pitanje koje mogu da postavim tiče sadašnjice. Odgovor na ovo pitanje određuje moju sadašnjost, a još više budućnost, ili da kažem večnost.

To pitanje je postavio niko drugi nego jedan neznabožac. Čak ga možete pronaći u Bibliji nekoliko puta u različitoj formi, ali mu je smisao isti. Pontije Pilat, rimski prokurator provincije Judeje, postavio je ovo pitanje narodu, rulji koja je došla da gleda spektakl javnog pogubljenja.

„A glavari sveštenički i starešine nagovoriše narod da ištu Varavu, a Isusa da pogube. A sudija odgovarajući reče im: koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše: Varavu. Reče im Pilat: a šta ću činiti s Isusom prozvanim Hristom? Rekoše mu svi: da se razapne.“ Matej 27:20-22.

Pilat je poslušao narod. Mogao je da posluša svoju savest, svoju ženu, sve činjenice koje su ukazivale da je Isus nevin za ono za šta su ga optuživali. Umesto toga, oprao je svoje ruke, misleći da time sebe čisti od odgovornosti odbacivanja pravde, svoje savesti, i samoga Isusa.

Prilikom propovedi apostola Petra u Jerusalimu, samo mesec i po dana nakon Isusovog raspeća i vaskrsenja, slušajući njegovu propoved, narod se upitao pošto im se ražalilo u srcu: „Šta ćemo činiti, ljudi braćo? A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha; i primićete dar svetoga Duha.“ Dela 2:37.38.

Isto pitanje, u drugačijoj formi. I kakav odgovor. Pokajte se. Krstite se. Primićete dar Svetog Duha. Kakvo obećanje.

Drugom prilikom, apostol Pavle i Sila bili su u zatvoru u Tijatiri, prethodno lažno optuženi i išibani, i zatim bačeni u verige. U toku noći su hvalili Boga za svoja podnošenja, kada se iznenada dogodio zemljotres, i otvorio vrata svih ćelija, čak su i okovi spali svim zatvorenicima. Čuvar je, videvši šta se dogodilo, hteo sebi da oduzme život, ali ga je Pavle zaustavio objasnivši da su svi zatvorenici na svom mestu i da nijedan nije pobegao. Čuvar je drhćući pristupio Pavlu i Sili, izveo ih napolje i upitao: „Šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše: veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj… I krsti se on i svi njegovi odmah.“ Dela 16:16-34.

Šta ćeš ti činiti sa Isusom Hristom? Šta ćeš činiti da se spaseš? To je najvažnije pitanje koje možeš sebi postaviti danas. Pitanje koje će uticati na tvoju sadašnjost ali i budućnost. A odgovor je tako jasan i jednostavan – veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit