Adventisti Čikago

Nada iza rešetaka

Neko je kazao da čovek bez hrane tj. sa minimalnom količinom, može da preživi mesecima, bez vode nekoliko dana, bez vazduha nekoliko minuta, ali bez nade ni jednog sekunda. Nada je, pored ljubavi i vere, najveličanstveniji dar koji smo dobili od Boga kroz Njegovu Reč i kroz žrtvu Isusa Hrista. Jevanđelje objavljuje nadu za čovečanstvo u Isusu Hristu. Zbog te radosne vesti, pre osam godina, grupa entuzijasta, na čelu sa pastorom Draganom Stojanovićem (sada sekretar Unije u Kanadi), osnovala je biblijski institut pod imenom „Stazama Nade“.

Institut je osnovan s ciljem da objavljuje radosnu vest svim narodima sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u široj okolini Čikaga (Čikago, severna Indijana i jugoistočni Viskonsin); zatim da promoviše zdrav način života, kao jedan od sastojaka srećnije sadašnjosti i budućnosti, i da motiviše ljude da napreduju i rastu u duhovnosti jer Božanska vest uzdiže i preporađa čoveka.

Oduševljeni idejom, vernici Jugoslovenske crkve u Čikagu su se uključili u rad instituta. Pokrenut je radio program pod istim nazivom. Dva puta, subotom ujutro, i subotom popodne, emisije u trajanju od 30 minuta mogu se slušati na talasima 750 AM. Mnogi vernici iz svih generacija, uzeli su učešća u pripremama ovih emisija, u primanju poziva od slušalaca, ili u posetama onih koji su želeli posete. Podeljena je nebrojena literatura, a ponajviše Biblija. Ostvareni su mnogobrojni kontakti.

Pre dve godine, obnovljena je web stranica „Stazama Nade“ (www.stazamanade.com) na koju je postavljen deo emitovanih emisija i priloga, zatim veliki broj e-knjiga i članaka. Od tada pa do danas, web stranicu svakog meseca poseti više od 5000 ljudi. Planira se i postavljanje radio programa na internet (24 sata na dan), od postojećih emisija, muzike i priloga. Pokrenuta je i video produkcija, pa je u saradnji sa misionskim odeljenjem crkve, snimljeno nekoliko DVD projekata, orijentisanih prema neadventistima.

Postoji i ova Internet prezentacija naše crkve, na kojoj se sada nalazite www.adventisti.us Tu naši posetioci mogu pronaći članke o aktuelnim događajima, biblioteku e-knjiga, video i audio propovedi, kao i mnoštvo linkova sa sličnim temama. Nalazimo se i na Facebooku, Twiteru, YouTube…  Ovim je granica slušateljstva i onih koji čuju radosnu vest sa područja Čikaga, proširena na ceo svet i na sve one koji govore našim jezikom.

Pored stotina slušalaca radio programa, i hiljade posetilaca web stranica, i ostvarenih kontakata, jedan od zanimljivijih se dogodio početkom 2011 godine. Dobili smo poziv iz zatvora u Kenoši, WI. Kapelan zatvora nam se obratio u ime zatvorenika srpskog porekla (D.P), koji sluša naše radio emisije, i zatražio bibliju na srpskom jeziku, kao i ostalu duhovnu literaturu. Urednik radio programa (pastor Milenko Tanurdžić), je stupio sa njim u kontakt, dostavio traženu literaturu, i nastavio dalji kontakt. Poruka nade stiže na sva mesta, čak i iza rešetaka.

Želja je ljudi iz naše Hrišćanske adventističke crkve, na čelu sa pastorom Milenkom, da propovedaju Jevađelje svim sredstvima koja im stoje pri ruci, a posebno putem medija masovne komunikacije (radio i internet). Ovim postajemo deo Isusovog proročanstva: „I propovedaće se ovo Jevanđelje po svemu svetu, i tada će doći pošljedak.“ Matej 24:14.

Propovednik Milenko Tanurdžić

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit