Adventisti Čikago

Na Božiju sliku

Na Božiju sliku

“I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih.” (1.Moj. 1:27)

Nakon što je stvorena zemlja sa životinjskim i biljnim svetom, na pozornicu je doveden čovek, krunsko delo Stvoritelja, onaj za koga je ova prekrasna Zemlja bila namenjena. Njemu je dana vlast nad svim što oko može videti.

Vrhunac stvaranja

Bog je stvorio čoveka po svom obličju. Tu nema nikakve misterije. Nema nikakvog osnova za pretpostavku da se čovek razvio tokom laganog procesa razvitka iz nižih oblika životinjskog ili biljnog carstva. Takvo učenje ponižava veliko Stvoriteljevo delo i spušta ga do visine čovekovih uskih, zemaljskih shvatanja. Ljudi su toliko željni da Bogu uskrate vlast nad svemirom da i čoveka unižavaju i oduzimaju mu dostojanstvenost porekla. Onaj koji je postavio zvezdano nebo iznad nas i cveće u polju obojio prefinjenom veštinom, koji je ispunio zemlju i nebesa čudesima svoje moći, kada je došao da dovrši svoje slavno delo, da postavi nekoga usred svega da vlada prekrasnom Zemljom, nije propustio da stvori biće dostojno ruke koja mu je dala život. Rodoslov našeg roda, kako je objavljen u nadahnutoj Reči, prati unazad njegovo poreklo, ne do linije razvitka od mikroba, mekušaca i četvoronožaca, već do velikog Stvoritelja. Iako je bio načinjen od praha zemaljskoga, Adam je bio „Božiji sin“.

Savršeno skladni i lepi u bezgrešnosti

Njegova je narav bila u skladu s Božijom voljom. Njegov je um bio osposobljen da shvati božanske predmete. Njegova priroda je bila usklađena s Božijom voljom. Njegov um je bio sposoban da shvati ono što je božansko. Njegove sklonosti su bile čiste, njegovi prohtevi i strasti pod kontrolom razuma. Bio je svet i srećan što nosi obličje Božije i savršeno odan Njegovoj volji. Kada je izašao iz ruke Stvoriteljeve, čovek je bio stasit i savršeno skladan. Njegovo lice imalo je zdravu ružičastu boju i bilo ozareno sjajem života i radosti. Adam je bio mnogo viši od ljudi koji sada nastanjuju Zemlju. Eva je bila nešto niža; ipak, bila je plemenita i puna lepote. Bezgrešni par nije nosio nikakvu odeću; bio je zaogrnut ogrtačem od svetlosti i slave, onim koji nose anđeli. Sve dok su bili poslušni Bogu, odevala ih je svetlost.

“Stvaranje, Patrijarsi i Proroci” – Ellen G. White

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit