Adventisti Čikago

Ljubav prema bližnjima

Ljubav prema bližnjima

Jedna kratka i danas, veoma poučna hrišćanska priča je pripovest o Dobrom Samarjaninu, a nalazi se u Novom zavetu. Ona govori o istinskoj ljubavi prema bližnjima.

U ovoj priči, jedan putnik je bio napadnut od strane razbojnika i ostavljen da leži na putu, dok su ga prolaznici zaobilazili. Međutim, jedan Samarjanin koji je prolazio krajem, odlučio je da mu pomogne. Pružio mu je negu, čak iako je putnik bio stranac i neprijatelj Samarjanima.

Priča o Dobrom Samarjaninu je ilustracija važnosti milosrđa i brige za druge, bez obzira na to ko su i odakle dolaze. Ova priča takođe naglašava važnost ljubavi prema bližnjima i nepristrasnosti prema drugima. Ona je postala simbol hrišćanske ljubavi i služenja drugima, a često se koristi kao primer za moralno ponašanje i etičku odgovornost u društvu.

Ljubav prema bližnjima je jedna od centralnih tema u hrišćanstvu. Ova ljubav se zasniva na Isusovoj zapovesti: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema.” (Marko 12:31). Ljubav prema bližnjima se može tumačiti na mnogo načina. Međutim, u osnovi se radi o brizi i odgovornosti prema drugima, bez obzira na njihovu religiju, rasu, nacionalnost ili društveni status.

Današnji poziv

Hrišćani se pozivaju da pokazuju ljubav prema bližnjima kroz dela, a ne samo rečima. To znači da se treba brinuti o drugima, pomagati im kada je to potrebno. Znači biti saosećajan i spreman da oprosti i pomiri se sa drugima.

Ljubav prema bližnjima uključuje i poštovanje prema drugima. Hrišćani se pozivaju da ne sude drugima, već da ih prihvate i vrednuju, bez obzira na njihove greške ili mane. Bog mrzi greh, ali voli obraćenog grešnika. Bog gleda takvu osobu kao novo stvorenje u Hristu, ali ne gubi iz vida njezin greh, koji mrzi. Tu treba biti veoma pažljiv. U Bibliji se često naglašava važnost da se drugima čini ono što želite da drugi čine vama, a ova ideja se često naziva “zlatno pravilo”.

Ljubav prema bližnjima je takođe povezana sa hrišćanskom misijom. Hrišćani se pozivaju da svedoče o ljubavi Isusa Hrista prema svetu, i da čine dobra dela kako bi poboljšali živote drugih i pomogli im da nađu svoj put ka Bogu.

Ukratko, ljubav prema bližnjima je centralna tema u hrišćanstvu. To je poziv na brigu i odgovornost prema drugima, poštovanje i saosećanje, i uključuje i misiju da se svedoči o Isusovoj ljubavi prema svetu. Milosrđe je jedan od načina na koji hrišćani mogu da svedoče o Isusovoj ljubavi prema svetu. Pokazujući milosrđe prema drugima, hrišćani mogu da pokažu da Isusova ljubav i dalje deluje u svetu i da je ona živa i delotvorna.

 

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit