Adventisti Čikago

Literarno svedočanstvo u Makedoniji

Knjiga „Vremeto i znacite“ prof. Nikole Tasevskog, propovednika u mirovini, nedavno je ugledala svetlost dana i to kao šesto dopunjeno izdanje. Pisac je ovo delo namenio pre svega narodima koji žive u granicama makedonske Misije, ali zahvaljujući rasprostranjenosti Interneta, knjiga je postala dostupna svima onima koji poznaju makedonski jezik i željni su Božje reči.

Evo šta autor kaže o svom projektu i propovedanju Jevanđelja koje se kroz nadareno pisanje, nastavlja i u danima zaslužene penzije:

Knjiga “Vremeto i znacite” je po mom shvatanju moćna, jer je njen naslov aktuelan, privlačan, snažan i svakog dana postaje sve značajniji jer ljudi u njoj vide i nalaze informacije i saznanja koje u takvom obliku ne mogu da nađu na nijednom drugom mestu. Vreme i situacija u svetu, goni nas da tražimo prave i istinite odgovore na pitanja i probleme. Već sâm naslov neodoljivo se nameće ljudima kao imperativ od Duha Svetoga, da razmišljaju i svoj pogled usmeravaju na skori i najslavniji vasionski događaj, na drugi Hristov dolazak. Biblijska eshatologija (blizina drugog Hristovog dolaska i kraj sveta) kojom se čitaoci susreću na stranicama knjige, je realno prikazana. Ono što je napisano i kako je napisano u knjizi, verna je kopija onoga što se događa u svetu. To privlači ljude. Čitaoci u njoj vide istinu koja se ne može poreći, istinu koja nedvosmisleno i verno pokriva naše vreme i poslednje događaje.

Šesto izdanje, koje smo štampali krajem prošle godine u tiražu od 4.300 primeraka, preradio sam i dopunio sa stotinjak stranica novog, kvalitetnog materijala koji je još više povećao vrednost knjige. Izbacio sam neke materijale iz ranijih izdanja za koje sam smatrao da nisu neophodni. Delimično sam izvršio novu sistematizaciju materijala, čime sam poboljšao teološku homogenost knjige. Pažljivo sam slušao primedbe koje su mi dolazile sa strane u vezi sa slabostima njenih izdanja. Neke od tih primedbi sam prihvatio i odstranio realne slabosti na koje mi je bilo ukazivano. Ja sam slobodan da kažem da nemam nikakvih iluzija da sam napisao savršenu knjigu. Ipak, i pored nedostataka koji se pripisuju knjizi, teren potvrđuje da Božja crkva u Makedoniji u svojim rukama ima kvalitetno duhovno delo koje, verujem, zaslužuje pažnju, delo koje čitaoce goni na razmišljanje. O vrednosti knjige, rečito govore mnogobrojne povratne informacije sa terena koje nam dolaze od najobičnijih ljudi, do najvećih intelektualaca iz cele Makedonije.

Pre izvesnog vremena putem Interneta dobio sam veoma lepo pismo od jednog univerzitetskog profesora iz Skoplja vezano za moju kjnigu “Vremeto i znacite”. Sadržina pisma je izvanredno lepa i ohrabruje. Pismo govori o pozitivnom uticaju šestog izdanja knjige, koju je poštovani profesor postavio na službenu univerzitetsku Internet stranicu, a čija je sadržina rastalasala profesore i službenike na Univerzitetu.

Tu nije kraj. Ako na Internet pretraživačima (Google) upište naslov knjige “Vremeto i znacite”  videćete da je veliki broj sajtova, bez prethodnog pitanja i bez mog odobrenja preuzeo i objavio ovu knjigu. Raduje me to. Raduje me što je naša knjiga „prikačena“ na toliko mnogo mesta na, jer to daje mogućnost velikom broju ljudi da dođu u kontakt sa njom i da je preuzmu besplatno.

Crkva u Čikagu ima takođe svoju prezentaciju na Internetu, na kojoj je, pored drugih naših dela, izložena i ova knjiga, “Vremeto i znacite”, i nudi se kao besplatan primerak svakome ko je zainteresovan. Samo na www.adventisti.us prosečno svakog dana, knjigu u PDF formatu preuzme sedmoro posetilaca stranice. Svakako, deo njih sigurno je preuzimaju i prihvataju je kao poklon koji će im, verujem, omogućiti da otkriju izvornu biblijsku nauku kao siguran put koji vodi u život večni. Samo Bog zna koliko će se ljudi spasiti pomoću nje.

U štampanoj formi knjigu sa svih 6 izdanja, imamo u 60.000 primeraka, od kojih je veći deo u rukama ljudi na terenu. Na Internetu, samo na sajtu čikaške crkve, do sada je sa knjigom došlo u kontakt više od 5.000 ljudi, a za druge mnogobrojne sajtove, na kojima je knjiga prikačena, nemam uvid koliko je ljudi preuzelo elektronski format „Vremeto i znacite.“

Takođe, knjigu je preuzeo i jedan islamski sajt na Internetu, njom su i muslimani pronašli snažne argumente dokazujući besmislenost slika, ikona, kipova i drugih idola pravoslavne i katoličke Crkve. Oni su kompletno na svom sajtu, od reči do reči, prepisali iz naše knjige tekst druge Božje zapovesti. Na njihovom sajtu, našem tekstu dali su naslov: „Šta kaže Biblija o slikama, ikonama, kipovima i drugim idolima? Knjiga: VREMETO I ZNACITE, od prof. Nikola Tasevski, treće izdanje, Adventistička izdavačka kuća, Skopje, ul. Vlae br. 42.”

U mojoj glavi vrzmala se misao i molitva da nam Bog da 100.000 primeraka ove knjige. Ali, na momente čini mi se da je to ipak prevelik zalogaj, pa se obeshrabrim, malo klonem i „legnem pod smreku“. Međutim, odmah mi dođe druga misao i unutrašnjii glas koji mi kaže: “Ustani, ti još nisi završio svoj posao za Boga. Još nisi staro gvožđe za otpad. Odmori se, jedi i ponovo na posao. Pripremi novo izdanje knjige za štampu. Još za treće izdanje knjige ti si govorio da je to tvoje poslednje izdanje, a eto, dogurao si do šestog izdanja, za kojeg kažeš da je to poslednje tvoje izdanje…” I, ko zna! Možda Bog planira i sedmo, osmo… izdanje – do 100.000 primeraka? Džon Noks se molio Bogu: „Gospode, daj mi Škotsku ili ću umreti!” I meni često dođe ta misao i molitva: „Gospode, daj mi Makedoniju, ili ću umreti!” Sve skupa, zajedno, onih 60.000 primeraka knjige u štampanoj formi i ono sa Interneta – sigurno ćemo premašiti brojku od 100.000 primeraka. To je moja vera!

Sledeću, 2013-tu godinu, Generalna konferencija je proglasila za godinu knjige „Velika borba”. Prvobitno je planirano da se odštampa i da se ljudima u svetu podele 50 miliona primeraka. Ali, moj duhovni brat blizanac, koji, kao i ja, nikad nije zadovoljan sa onim što je uradio, i nikad mu nije dosta ono što je postigao, već planira još, i još – dakle, moj brat, Wilson, predesednik GK, u sebi je priželjkivao i molio se za 100 miliona primeraka. I ispunila mu se želja i Bog je uslišio njegovu molitvu koju je nosio u srcu. Nakon izvesnog vremena GK je našla mogućnost i odlučila  je da odštampa 135-175 miliona primeraka. Ko zna? Možda će u dogledno vreme Bog da omogući da GK štampa i veći broj kako bi ljudima u svetu podelili i 500 miliona primeraka ove knjige, za koju je sestra Vajt imala želju da se deli ljudima u velikom tiražu.

Crkva u Makedoniji je mala, ali sa velikim kapacitetom da stvori takav kvalitetan duhovni kapital i u toliko veliku količinu literature kojom bi pokrila celu Makedoniju, ispunjavajući proročanstvo: „Našom litaraturom mi treba da pokrijemo zemlju kao sto lisće pokriva zemlju u jesen.”

Stoga, pozivam sve svoje kolege u Makedoniji i sve naše vernike da prihvatimo i da upotrebimo ovo snažno i efikasno duhovno oružje, kojim je Bog bogato blagoslovio svoju crkvu u Makedoniji, da iskoristimo moć celokupne naše literature, i moć ove knjige, „Vremeto i znacite”, i da završimo Božje delo u našim krajevima. Svakako, ovaj poziv upućujem i svim vernicima naše Unije i svim vernicima Božje crkve u svetu.

Braćo, za Boga i sa Bogom napred!

prof. Nikola Tasevski

[email protected]

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit