Adventisti Čikago

Kornelije Božji sluga

Kornelije je kao centurion, rimski oficir koji je komandovao skupini od 50 do 100 ljudi, imao pouzdane informacije o Isusovom pokretu, kako je u Rimskim perima isprva opisivana Hristova služba na zemlji. Jedna od crta koja ga je na Isusu privlačila jest univerzalnost.

Već za svog mesijanskog rada Isus se susreo sa Samarjankom, ozdravio među gubavcima i stranog Samarjanina, a iza vaskrsenja naredio učenicima da pođu među paganske narode i čine ih njihovim učenicima. Kao stranac koji je prihvatio jevrejsku monoteističku objavu, Kornelije je poželio da stupi među Isusove učenike. On izlazi pred kuću, Petru u susret i pokušava da mu se pokloni prostiranjem, što je kod Jevreja rezervisano strogo za čin poštovanja i podložnosti Bogu. Petar ga u tom dobronamjernom činu poštovanja prekida najavljujući da je i on samo čovjek. Ovdje pisac Djela apostolskih brižno pokazuje da apostoli-učenici u zajednici učenika, nisu nikakva božanstva. Bog nije rezervisao svoje blagoslove samo za nas određenu grupu. Petar izjavljuje kako se ulaskom u Kornelijev dom i otkrićem da su njegovi ukućani iskreni vjernici, osvjedočio da Bog nije pristrasan: “Nego u svakom narodu onaj koji se boji Njega i tvori pravdu, mio je Njemu.” Djela 10.35. Ovo Petar izjavljuje nakon što mu je Kornelije protumačio kako je u molitvi dobio poruku da pošalje po Simona prozvanog Petra.

Petrova konstatacija da Bog nije pristrasan, odnosi se na potrebu otvaranja prve, ali i ove sadašnje Crkve za obraćenike iz paganstva, a to znači za ljude koji ne govore hebrejski i koji imaju drugačiju kulturu, odnosno na one koji ne poznaju Boga na potpun i ispravan način. Čudesnim zahvatom Božjim Petar se osvjedočio da Crkva treba svojim djelovanjem prepoznati ovakvu Božju nepristranost. “Bojati se Boga” znači biti pobožan, biti Bogu odan kao slobodno ljudsko stvorenje. “Činiti pravdu” znači izvršavati obaveze saveza sa Bogom, vršiti Božje zapovijesti.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit