Adventisti Čikago

Kakvo si ime stekao?

Mnogi pojedinci su stekli sebi ime. Nikola Tesla je stekao ime. Mihajlo Pupin je stekao sebi ime. Takođe, i određene grupe ljudi svojim djelovanjem stekle su sebi neko ime. Napr. Crvena Zvezda. Ako uzmemo u obzir industriju automobila, svi ćemo reći da je Cadillac stekao sebi ime. Kada čujemo riječ „Cadillac“ znamo da je u pitanju kvalitetan automobil. Ako uzmemo u obzir industriju računara, kada čujemo riječ „Microsoft“ znamo da je ta kompanija vodeći lider u toj oblasti. Ako uzmemo u obzir proizvođače obuće, poznato nam je da je „Addidas“ stekao sebi ime.

Sada je pitanje, brate ili sestro, kakvo si ti ime stekao? Naravno, svi smo se rodili na ovom svijetu i naši roditelji su nam dali ime. Nismo mogli da utičemo na naša imena. Nije od nas zavisilo kako ćemo se zvati. To su odlučili naši roditelji. Međutim, nećemo sada razmišljati bukvalno o našem imenu, nego o tome kakvo ime ćemo steći svojim životom i djelovanjem na ovom svijetu.

U Bibliji se spominje kako su roditelji davali svojoj djeci imena koja su imala značenje. To je bilo karakteristično za jevrejska imena. Uglavnom svako ime je imalo neko značenje. Josif je na primjer svojim sinovima dao imena koja su imala specifično značenje. Pošto je bio prodan u Misir od svoje braće i nakon mnogih nevolja koje je tamo doživio Bog ga je podigao na sam vrh Egipta. Josif se oženio i dobio je dva sina. Prvom sinu je nadjenuo ime Manasija koje je značilo da je Bog učinio da Josif zaboravi svu svoju muku i sav dom svoga oca. Drugom sinu je dao ime Jefrem koje je značilo da mu je Bog dao da raste u zemlji nevolje svoje (1.Mojs.41:51,52). Znači, ta imena su imala konkretno značenje. Isto tako, sâm Bog je određenim ljudima promijenio ime kako bi izrazio bitnu promjenu u njihovim životima. Poznato nam je da je Bog rekao Avramu da se više neće zvati Avram, nego Avraam, zato što je on postao otac mnogim narodima, kao i Jakovu da će se zvati Izrailj.

Ljudi su oduvijek imali želju da se u nečemu istaknu. U Božijoj riječi je zapisano kako su se još davno ljudi naselili na jednoj ravnici u zemlji Senarskoj, pa su se dogovorili da sagrade ogromnu kulu kojoj će vrh biti do neba. To su željeli da učine iz slijedećeg motiva: “da steknu sebi ime “ (1.Mojs.11:4). Dakle, oni su to željeli da urade da bi sve generacije nakon njih mogle da kažu, kako su baš oni bili ti koji su sagradili tu kulu, i da se uzvise.

Da li smo se nekada pitali šta ljudi prvo pomisle o nama kada čuju naše ime? Da li ste nekada razmišljali o tome? Ako se bilo koji čovjek ili žena sjete našeg imena, koja misao se najprije nađe u njihovom umu? Naravno, nije od presudnog značaja šta drugi ljudi misle o nama, ali nije loše da razmišljamo o tome. Ko smo mi? Kakvo ime smo stekli?

Kako ustvari možemo da steknemo ime koje će imati neku vrijednost? Vidite, ime koje su mnogi ljudi stekli ima samo privremeni značaj. Cadillac, Microsoft i Addidas su stekli samo privremeno ime, ime koje će kad-tad proći i iščeznuti. Međutim, Božija Riječ objavljuje slavnu Istinu da Bog daje ime koje će vječno postojati. To ime nikada ne gubi svoj trag. Ono će uvijek biti upečatljivo izraženo! To je ime koje samo Bog može dati ljudima.

Bog je svom sinu Isusu Hristu dao Ime koje je veće od svakog imena (Fil.2:9). Zašto? Zato što se Isus ponizio! Glavna tajna Hristovog života bila je poniznost koju ne možemo dovoljno da shvatimo. On, koji je Car nad carevima i Bog blagosloveni vavijek, došao je da bude sluga ljudima koje je stvorio. Bio je ponizan sluga svojim stvorenjima i to je put, dragi moji! Jedino poniznošću pred Bogom možemo da steknemo sebi ime koje nikada neće proći. Isus je dobio ime veće od svakog imena zato što se ponizio i zato što je prihvatio stradanje. „Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vrijeme” (1.Pet.5:6).

Isus Navin je bio čovjek koji je hodao sa Bogom. Bog je bio sa njim i njegovo ime se razglasilo po svoj zemlji. Bog jednostavno želi da uzvisi ljude i da ih proslavi. Nema veće proslave našeg imena od toga da na sudu Gospod Isus prizna naše ime pred Ocem i anđelima! Sva slava ovoga svijeta je prašina u poređenju sa tim. Kada se Bog javio Avramu, rekao mu je da će od njega učiniti veliki narod i da će ga blagosloviti i da će proslaviti Avramovo ime (1.Mojs.12:2). To je Božija volja i za nas danas. On želi da nas blagoslovi i da proslavi naše ime. Bog želi da steknemo takvo ime da budemo svima na blagoslov. Kako je to moguće? Jedino kada nas Bog upozna po imenu!

Sada je glavno pitanje: Da li Bog poznaje naše ime? Isus je rekao, da On kao pravi pastir zna svoje ovce po imenu. Da li tebe i mene Gospod Isus poznaje po imenu? U 2.Tim.2:19 piše da nas Bog poznaje: „Tvrdo dakle stoji temelj Božij imajući ovaj pečat: pozna Gospod svoje; i: da otstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje.” Mnogi spominju Božije ime, a da li su svi odstupili od nepravde?

Hristovo Ime je toliko uzvišeno da od našeg stava prema Tom imenu zavisi naše vječno prebivalište. Božija Riječ zato kaže: „Koji Njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u Ime jedinorodnoga sina Božijega.” (Jovan 3:18). Da li je u našim srcima zapisano ime Hristovo? Da li smo Njegovi svjedoci? Ispitajmo sami srca svoja.

I na kraju, mogu samo reći: Hvala Ti Bože za Isusovo ime po kojem smo spaseni. Hvala Ti što smo Hristovom zaslugom stekli ime koje nikada neće izblijediti! Hvala Ti što si upisao naša imena u knjigu vječnog života. Hvala Ti što nas poznaješ i što nam daješ milost i blagodat bezgraničnu.

Amin!

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit