Adventisti Čikago

Kakav rod?

Kakav rod?

Kako sam ja video, koji oru muku i seju nevolju, to i žanju.” (Jov 4:8)

Najveću vaspitnu vrednost u celoj Bibliji imaju letopisi koji su u njoj zabeleženi. Ovi se letopisi razlikuju od svih ostalih po tome što su potpuno verni. Nemoguće je bilo kom ograničenom umu da u svemu pravilno protumači postupke drugog. Niko osim Onoga koji poznaje srce, koji zna tajne izvore pobuda i dela ne može potpuno istinito opisati karakter ili dati vernu sliku ljudskog života. Samo se u Božijoj reči može naći takav opis.

Nijednu istinu Biblija ne uči jasnije od one da je što činimo rezultat onoga što jesmo. Životna iskustva su u velikoj meri plod naših vlastitih misli i dela. „…tako kletva nezaslužena neće doći.“ (Priče 26:2). „Recite pravedniku da će mu dobro biti, jer će jesti plod od dela svojih. Teško bezbožniku! Zlo će mu biti, jer će mu se naplatiti ruke njegove.“ (Isaija 3:10.11). „Čuj, zemljo! Evo ja ću pustiti zlo na ovaj narod, plod misli njihovih, jer ne paze na moje reči, i odbaciše zakon moj. (Jeremija 6:19). Strašna je ova istina i mora se duboko utisnuti u svest. Svako delo povratno deluje na onoga koji ga čini. Ali neko ljudsko biće možda nikada neće shvatiti da su zla koja ga progone u životu samo plod onoga što je samo posejalo. Međutim, čak ni tada nije izgubljena svaka nada.

Pokajanje i blagodat

Da bi stekao pravo prvenaštva, koje je po Božijem obećanju već bilo njegovo, Jakov je pribegao prevari i izazvao mržnju svoga brata. Tokom dvadeset godina izgnanstva i sam je bio izigran i prevaren. Ali Bog kaže: „Vidim puteve njegove, ali ću ga isceliti…“ (Isaija 57:18). Jakov u svojoj nevolji nije klonuo. Pokajao se i trudio se da ispravi zlo koje je naneo svome bratu. I onda, kad mu je od Isavovog gneva zapretila smrt, potražio je pomoć od Boga. „…plaka, i moli Mu se;“ (Osija 12:5). „I blagoslovi ga onde.“ (1. Moj. 32:29). Sila zla u njegovoj vlastitoj prirodi bila je slomljena. Njegov karakter je bio preobražen.

Bog ne ukida svoje zakone. On ne radi nasuprot njima. Posledice greha ne poništava. Ali, On preinačuje. Njegovom blagodaću prokletstvo se pretvara u blagoslov. („Vaspitanje“- Ellen G. White)

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit