Adventisti Čikago

Isplati li se radovati

Da li se i danas isplati radovati?. Da li se i danas isplati suprotstaviti kulturi smrti, gradeći bolji i pravedniji svijet, poštujući dostojanstvo svakog čovjeka kao slike Božje. Ova i slična pitanja nameću se mnogima i u ovom 21. Vijeku

Svakodnevno nas mediji izvještavaju o ratovima, terorističkim napadima, prirodnim katastrofama, bolestima u kojima stotine i hiljade nevinih ljudi gube živote. Porast kriminala, abortusi, raspad porodice, gubitak posla i nezaposlenost, opšta depresija, sve to ne daje baš mnogo razloga za radost. Danas kad je čovjek najjeftinija roba i najugroženije biće naše vrijeme sve više poprima beznadno obilježje. Kome se danas u borbi za opstanak još isplati činiti dobro, žrtvovati sebe za druge i opšte dobro?! Danas kao da je glavno načelo „uzmi sve što ti život pruža”. Imamo li i mi hrišćani razloga za radovanje?

Ipak jedinstvena razlika od drugih je hrišćanska nada – iščekivanje drugog dolaska Spasitelja Isusa Hrista. To nas treba radovati! Prvi hrišćani vjerovali su da će Hrist ponovno doći još za vrijeme njihove generacije. Ta vjera nosila ih je u progonima i u mučenjima. Njihov život sastojao se u toj radosnoj nadi. Radosno su iščekivali Hristov konačni sud, pobjedu dobra, Božje milosti i pravednosti i otkupljenje kroz blagodat.

I danas, apostol Pavle kroz tekstove Biblije nas poziva da zauzmemo isti hrišćanski stav: „Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se. Krotost vaša da bude poznata svijem ljudima. Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.”(Fil. 4:4-7 L.B.)

Biti spreman za Hristov dolazak više je od puke pripadnosti Crkvi. Više je i od deklarativnog ispovijedanja hrišćanstva. Spremni smo za Njegov dolazak kada svakodnevno živimo s Njim kao da će On upravo svakog trenutka doći. To je smisao Isusovih riječi «stražite». Vjerujem u Hristov ponovni dolazak jer vjerujem u pobjedu dobra nad zlom. Borba dobra i zla snažna je tema Biblije. Hristovim dolaskom završava se razdoblje mraka, razdoblje Sotonskog djelovanja, kada započinje vrijeme apsolutne Hristove vladavine. To vrijeme će biti vječno, i svi oni koji danas priznaju Hrista za svoga vladara, biće u Njegovom carstvu za cijelu vječnost. U tome carstvu neće više biti nepravde, boli, razočaranja, umiranja…

I danas se isplati radovati! Živeći s radosnom nadom u Hristov dolazak i danas se isplati suprotstaviti nevolji i smrti, gradeći bolji i pravedniji svijet, poštujući dostojanstvo svakog čovjeka. U svjetlu te nade, temeljne ljudske i hrišćanske vrijednosti dobijaju smisao, a svakodnevna, bezobzirna trka za prolaznim tada biva smještena u drugi plan.<–>

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit