Adventisti Čikago

Hristov drugi dolazak i moje srce

Već 2000 godina Crkva živi u iščekivanju Hristovog drugog dolaska. Ali Isus još uvijek nije ponovo došao. Da li to znači da neće ni doći? Da li je Crkva u zabludi i živi u lažnoj nadi? Da li uopšte danas u ovo moderno vrijeme ima razloga i logike da se govori o Hristovom drugom dolasku?

Mnoge crkve novijeg doba, odbacile su vjeru u Hristov drugi dolazak. Neke jasno govore kako u takav dolazak ne vjeruju, i isti smatraju da opis Isusovog drugoga dolaska u Bibliji ima samo simbolično značenje. Neki opet, iako tvrde da vjeruju u Advent, iz svojih razloga izbjegavaju propovijedanje o ovoj temeljnoj istini hrišćanske vjere. Isus kuca na vrata tih crkava i zove da Ga puste unutra i da na prijesto crkve postave Njega, a ne svoj ego, tradiciju ili nešto treće.

Ipak, ovdje se ne radi samo o dvije teorije, radi se o pokretu i pasivnosti. Radi se o Gospodnjem dolasku i našem hodu Njemu u susret. Bog uvijek ide prema čovjeku, ali s njim se može naći samo onaj koji je spreman i voljan da lično krene u susret prema Njemu.

Inicijativa uvijek dolazi od Boga, jer je upravo On “Onaj koji dolazi”. Ne samo u ovom slučaju nego uvijek. Sama istorija objave ukazuje na Očevu inicijativu koja se proteže od stvaranja do ponovnog Hristovog dolaska. Čitajući Jevanđelja primjećujemo kako Hrist ne naglašava toliko istinu da će Sin čovječji zaista opet doći, nego On naglašava način “kako” će se taj njegov drugi dolazak dogoditi. Poenta je da će to biti iznenada. Odluka i opredjeljenje je ono što On od čovjeka traži. Lična odluka tiče se svakog čovjeka ponaosob, a ne čovječanstva ukupno. Zato je ta odluka uvijek aktuelna i bliska za svakoga posebno koji sluša Njegovu riječ.

Šta će biti samnom po ponovnom Gospodnjem dolasku? Ovo je takođe lično pitanje i na njega treba da se odgovori još danas. U mom odgovoru je Njegov poziv da budem budan, spreman; da se ponašam tako kao da će Hristos sada doći, jer je On zaista već na vratima.

On ulazi samo tamo kad ga se pozove i dopusti mu se da uđe. On dolazi samo onim srcima koja su gladna Njega. On traži ponizna, žalosna i pokajnička srca, da bi se nastanio u njima i darovao im svoju milost i blagodat. On strpljivo čeka pred vratima mog i tvog srca. On se ne nameće, On ne razvaljuje, već samo nježno kuca na našu savjest.

Buđenje se nalazi u pojedincu, buđenje vjere kroz pokajanje i traženje Božjeg lica, dopuštajući Bogu da obnovi vjeru i time pouzdanje u Njega. Kada se predamo Njemu u potpunosti i dopustimo Mu da nas svakim danom mijenja, tada se probuđenje desilo u vama. Tada će se javiti osjećaj spremnosti, spremnosti za Njegov drugi dolazak.

Isus daje sigurno obećanje: “Evo stojim na vratima i kucam; ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim, i on sa mnom.” (Otk. 3:20).

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit