Adventisti Čikago

Hrana kao lek – Novak Đoković i prof dr Dragan Ivanov

Decenijama pre nego što su fiziolozi počeli da se zanimaju i proučavaju blisku vezu, koja postoji između ishrane i zdravlja, Elen G. Vajt opisujući svoja viđenja, koja su joj data 1863. godine, jasno ističe povezanost hrane koju upotrebljavamo sa našim fizičkim i duhovnim zdravljem. U svojim predavanjima i spisima tokom godina, koje su usledile, ona se često vraćala ovom predmetu. Ovi saveti, onako kako su sačuvani u raznim brošurama, knjigama i člancima, rasutim po crkvenim časopisima, izvršili su jak, preobražavajući uticaj na dijetetske navike adventističkih hrišćana, kao i na opšte životne navike najšire javnosti.

Stavovi obuhvaćeni knjigom »Saveti o životu i ishrani« nastali su u vreme, kada je na polju dijetetike preovladavalo opšte neznanje i kada je reforma u tom području čovekovog života bila vrlo nepopularna. Napredovanje naučne, medicinske misli donelo je nova i epohalna otkrića na kojima uzrastaju načela, koja su adventističkim hrišćanima data kao istina otkrivena od Boga.

Srećom danas, ova tema je daleko popularnija. Toliko, da o njoj govore ne samo lekari i stručnjaci iz srodnih oblasti, već i sportisti poput najboljeg tenisera sveta. Pogledajmo razgovor našeg Novaka Đokovića koji je vodio sa profesorom doktorom Draganom Ivanovim, na temu “Hrana kao lek” iz ciklusa “Svesno življenje”

Izvor: Facebook/YouTube/Novak Đoković

Foto: AFP

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit