Adventisti Čikago

Gospodnja Vojska

»Toga radi uzmite sve oružje Božje, da biste se mogli braniti u zli dan, i svršivši sve održati se.« (Efescima 6,13) {GAGS 29.1}

Snaga neke vojske umnogome se ocenjuje prema sposobnosti ljudi u njenim redovima. Mudar general nalaže svojim oficirima da svakog vojnika uvežbaju za vojnu službu. On se trudi da sve njih dovede do najvećeg stepena uspešnosti. Ako bi trebalo da se osloni isključivo na svoje oficire, nikada ne bi mogao očekivati da će obaviti uspešan ratni pohod. On se oslanja na lojalnu i neumornu službu svakog čoveka u svojoj vojsci. Odgovornost pretežno počiva na ljudima koji se nalaze u njenim redovima. {GAGS 29.2}

Isto je tako i u vojsci kneza Emanuila. Naš general, koji nikada nije izgubio nijednu bitku, očekuje dragovoljnu, vernu službu svakog vojnika koji je stao pod njegovu zastavu. U završnom sukobu koji se sada vodi između snaga dobra i četa zla, On očekuje od svih, i od vernika i od propovednika, da učestvuju. Svi koji su se prijavili da budu Njegovi vojnici treba verno da vrše službu kao dobrovoljci, s jasnim poimanjem odgovornosti koja počiva na svakome od njih pojedinačno. (9T 116) {GAGS 29.3}

Svi koji se prijave u vojsku ne mogu postati generali, kapetani, vodnici, pa čak ni desetari. Ne padnu svima u deo briga i odgovornosti starešina. Ima teškog posla druge vrste koji treba obaviti. Neki moraju da kopaju rovove i grade utvrđenja; neki treba da stoje kao stražari, neki da prenose poruke. Oficira ima srazmerno malo, ali je zato potrebno mnogo vojnika da se popune svi redovi vojske; ipak, njen uspeh zavisi od vernosti svakog vojnika. Kukavičluk ili izdajstvo jednog čoveka mogu da izazovu propast cele armije. {GAGS 29.4}

Postoji ozbiljan posao koji mora da obavi svaki od nas pojedinačno, ako želimo da se borimo u dobroj borbi vere. U pitanju su večni interesi. Mi moramo da stavimo na sebe celokupni oklop pravednosti, mi se moramo odupreti zlu, ali imamo sigurno obećanje da će sotona biti nateran na povlačenje. Crkva mora da vodi aktivnu borbu, da osvaja za Hrista, da izbavlja duše iz vlasti neprijatelja. Bog i sveti anđeli uključeni su u ovu borbu. Stoga ugodimo Onome koji nas je pozvao da budemo vojnici! (5T 394.395) {GAGS 29.5}

Propovednik Pavle Korać

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit