Adventisti Čikago

Danas počinje smak svijeta…

“Danas, subota, 21. maja, ‘sudnji je dan’, početak kraja svijeta. Nebo će se prvo otvoriti i u svoje okrilje uznijeti oko 200 miliona ljudi (otprilike tri odsto čovječanstva). Ostali će ostati da bi do oktobra, u zemljotresima, poplavama i olujama nestali.” – piše današnja Politika prenoseći misli Herolda Kempinga.

Ovo je scenario „smaka svijeta” koji je, kako kaže, koristeći „algoritam koji bi blokirao i Gugl kompjutere”, predvidio Herold Kemping, vođa jednog fundamentalističkog nedominacijskog hrišćanskog pokreta koji ima i svoju radio-stanicu “Porodični radio”, preko koje je u svoje predskazanje apokalipse ubjedio nekoliko hiljada Amerikanaca.

To što se njegovo slično predskazanje o sudnjem danu u 1994. nije ostvarilo mnogo ga ne brine, piše Politka. Objašnjenje je da je sada došao do bolje metodologije za izračunavanje predskazanja koje je sadržano u Bibliji, ali dosad nije dobro protumačeno. Herold Kemping je za kampanju propagiranja svog scenarija Armagedona potrošio sto miliona dolara, a vjeruje se da je priličan broj i onih koji ga slijede.

„Tajms” tvrdi i da se posljednjih nekoliko dana na hiljade ljudi oprašta od ovog svijeta, u nadi da će, koliko od danas, biti među odabranima da život nastave na onom svijetu. Herold Kamping je inače po zanimanju građevinski inžinjer i samouki ekspert za Bibliju. Da je baš 21. maj sudnji, izračunao je tako što je prvo tačno odredio datum biblijskog Potopa, pa na to dodao 7000 godina.

To je prvo objavio preko svoje mreže lokalnih radio-stanica, a potom je zakupio bilborde i slična sredstva modernog marketinga da bi svoje “otkriće” raširio.

U jednom Kemping je sigurno u pravu! Kraj svijeta kakvog poznajemo je neminovan i Isusov drugi dolazak je sve bliži. O tome Sveto Pismo svjedoči riječima:“I tada će se pokazati znak sina čovječijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskima sa silom i slavom velikom” Matej 24:30.

Prilikom svog drugog dolaska Isus će doći kao Car i Sudija. Jedna od upotrebljenih riječi u Novom zavjetu da bi se opisao kojom se opisuje Hristov ponovni dolazak je “epiphaneia” ili “bogojavljanje”. To znači: kada Hrist dođe, vidjećemo ga. Druga riječ je “apokalipsus” koja znači “razotkrivanje” ili “dizanje zavjese”. Kada se Hristos vrati, ne samo da će ga ljudi vidjeti, nego će gledati i svu silu i slavu Božiju prisutnu na Njemu i u Njemu.

Dan Njegovog povratka je siguran! On dolazi ponovo! Ne znamo tačno kada, ali možemo vidjeti neke znakove koji govore da je Njegov drugi dolazak veoma blizu… Sasvim sigurno, danas je mnogo bliže nego onda kad je Isus o tome govorio, i kada su apostoli o tome pisali.

Pojaviće se samozvane lažne Mesije (Matej 24:5) Ljudi će dolaziti u ime Boga i tvrdiće da su upravo oni ti koji imaju sve odgovore, rješenja ili otkrivenja. Kuda god se danas okrenemo, vidimo toliko spiritističkih pojava. A sve češće se pojavljuju novi kultovi, sekte ili “religije”, čije vođe se predstavljaju kao božji poslanici.

Nestanak ljubavi (Matej 24:12) Najveća potreba koju svijet danas osjeća je potreba za ljubavlju. Ljudi su otuđeni i usamljeni. U crkvama se propovjeda o ljubavi, ali je u njima nema. Ljudi su željni samilosti i razumjevanja, ali sve to ne nalaze tamo gdje bi trebalo da nađu. Zbog premalo ljubavi – nespremnosti da se oprosti i primi oproštenje brakovi se raspadaju, a djeca se okreću protiv roditelja.

Pojava gladi i bolesti (Matej 24:7) U ovo moderno doba, svjedoci smo najgorih gladi u istoriji svijeta. Znamo da na hiljade i hiljade ljudi svake godine umire od gladi. Da bi se osvjedočili, dovoljno je da upalimo svoje TV ekrane ili otvorimo dnevnu štampu. Uprkos velikom napretku u modernoj medicini, svijetom haraju bolesti i epidemije.

Ljudi će početi da žive kao u Nojevo vreme (Matej 24:37-39) Kako su ljudi živjeli u Nojevo vreme? Živjeli nemoralnim životima. Razmijenjivali su žene između sebe, muškarci su imali seksualne odnose sa muškarcima, žene sa ženama. Činili su razvratne stvari koje gledamo u svom okruženju ili na malim ekranima. Živjeli su samo da bi zadovoljili svoja tjelesna čula, koja su tražila sve veće i veće perverzije. Lako i nemilosrdno su uzimali živote jedni drugima…

Raširiće se bezakonje (Matej 24:12) Nikada se više nije pričalo o zaštiti ljudskih prava, a istovremeno nikada se nije kao danas bezočnije gazila pravda. Ovo se dešava na svim nivoima, počevši od institucije Ujedinjenih nacija, tzv. Međunarodnih sudova, trgovine i politike. Izreka, “cilj opravdava sredstvo”, je postala glavna životna filozofija moćnika.

Propovjedanje Jevanđelja po cijelom svijetu (Matej 24:14) Svjedoci smo da se Jevanđelje putem radija, televizije, interneta, i velikog broja misionara više nego ikada ranije u istoriji propovjeda širom svijeta. Skoro da je stiglo svuda, među svaki narod.

Isusov ponovni dolazak najavljen je u Bibliji. To je nada svih vjernika. Međutim, za to moramo biti spremni. Iz cijelog hrišćanskog učenja slijedi da treba da živimo svaki dan tako kao da je on za nas posljednji. I svaki dan treba da budemo spremni da damo odgovor za svoja dobra i loša djela pred Bogom. U tome je smisao hrišćanskog propovjedanja o kraju svijeta. Da li smo spremni? Na ovo pitanje neka odgovori svako za sebe.

Hristos je bio na zemlji i opet će doći. Kada?

Isus kaže: „A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam“ Matej 24:36

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit