Adventisti Čikago

Čudo neviđeno!

Kada sam prvi put posetio Sjedinjene Američke Države, rođaci su me odveli u San Francisko, udaljen od njihovog grada oko dva i po sata vožnje. Radovao sam se kao malo dete, jer nije svaki dan prilika da vidite čuveni Golden Gate most, pa zatim Alkatraz, čuveni zatvor u kojem je boravio i Al Kapone. Zatim smo posetili i Pir 39 (Pristanište 39) gde se odmaraju morski lavovi; zatim Lomard ulicu (strmu i krivudavu, punu cveća), i još mnoga druga „čudesa“.

Međutim, uskoro će San Francisko moći da doda još jednu atrakciju na svoju listu. Ni manje, ni više, nego – gej zoološki vrt!? Kako navodi web portal informativne kuće B92, pošto već ima najveću koncentraciju gej populacije na svetu, uprava grada je odlučila da učini ovaj smeo potez, da otvore prvi Zoološki vrt sa gej životinjama!

„Apsolutno smo oduševljeni što ćemo sugrađanima dati ono što traže“, kazao je direktor SF Zoo-vrta Lajonel Viberli za Huffington Post. „Naše društvo je toliko raznovrsno, a i životinjsko carstvo je takvo, pa zašto ne bi postojao zoo-vrt koji održava tu različitost?“

„Činjenica je da na svetu ima homoseksualnih i biseksualnih životinja…, i zato nema razloga da životinje ne iskažu svoj neuobičajeni životni stil ako im damo poseban zoo-vrt u gradu čuvenom po gej vezama“, smatra prof. Hoze Aragon, predsednik Katedre za zoologiju pri državnom Univerzitetu San Franciska.

Iako je gej zoo-vrt još uvek u fazi planiranja, kako kaže B92, verska desnica je izrazila svoj protest oko mogućnosti nemoralnog ponašanja koje bi se moglo videti u vrtu. „Apsolutno smo protiv toga da trošimo novac poreznika na nešto što je uvredljivo, neprirodno, svetogrđe i, bez sumnje, traumatično za decu“, kaže Kit Norton, predsednik Udruženja za nacionalnu etiku, fundamentalističke hrišćanske organizacije. „Zaista, da li biste vi voleli da vaša deca gledaju dve muške zebre u telesnom kontaktu?“

U životinjskom svetu, i u celom prirodnom svetu, seksualni odnosi se događaju kao nagon za produženjem vrste. Kod ljudi se to događa zbog produženja vrste, ali i zbog uživanja.  Životinje verovatno uživaju u seksu, ali sigurno ne onako kao ljudska bića. Ako životinja seksualno nasrće na drugu životinju istog pola, to nije pravilo nego izuzetak, a izuzetak nikada ne potvrđuje pravilo.

Za svaku zakonitu, Bogom datu privilegiju, sotona predlaže falsifikat. On nastoji da zameni svete, čiste misli nečistim. On bi svetinju bračne ljubavi hteo da zameni popustljivošću, nevernošću, neumerenošću i izopačenošću; seksom pre braka, preljubom, animalizmom u braku i izvan njega i homoseksualnošću.

Ne morate da budete hrišćanski fundamentalista pa da znate šta Biblija govori o homoseksualnoj praksi, dovoljno je da ste redovni čitalac ove svete knjige. Na primer 3. Mojsijeva 18:22 kaže: „S muškarcem ne lezi kao sa ženom; gadno je.“ Zatim samo dva poglavlja dalje 3. Mojsijeva 20:13„Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na njih.“

Biblija veoma jasno ukazuje na greh pederastije, greh grada Sodome (1. Mojs. 19:5), od kojeg je skoro ceo neznabožački svet bio zavisan (Rimljanima 1:27), a od kojeg čak ni Izraelci nisu bili slobodni (Sudije 19:22). Tekst iz 3. Mojs. 20. glave govori isto tako i protiv seksualnih odnosa sa životinjama (3. Mojs. 20:13.15.16; 2. Mojs. 22:18). Ova praksa je bila raširena u Egiptu gde su obožavali koze i jarce, pa su muškarci imali odnose sa kozama, a žene sa jarcima. O ovoj odvratnoj praksi govori i Herodot u svojoj „Istoriji“ (2, 46). U Rimu su takvu praksu imali sa psima, itd.

Ove i druge perzverzije najčešće su praktikovane u kultne svrhe u neznabožačkim hramovima, ali isto tako i na zabavama bogatih. Apostol Pavle veoma jasno upozorava u 1. Korinćanima 6:9.10. na sledeće: Ili zar ne znate da nepravedni neće naslediti carstva Božijeg? Ne zavaravajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni mekušci (muška prostitucija, prim.aut), ni pederasti, ni kradljivci, ni gramžljivi, ni pijanice, ni opadači, ni razbojnici neće naslediti carstva Božijeg.“

Pavle upotrebljava grčku reč arsenokoite (arsen – muškarac; koite – leći u seksualnom smislu) koja označava homoseksualnost, tj. za seksualni odnos muškarca sa muškarcem. U ovom tekstu, nije samo homoseksualnost ono što Pavle osuđuje. On navodi i blud, idolopoklonstvo, preljubu, zatim mušku prostituciju, krađu, gramzivost, pijanstvo, ogovaranje i razbojništvo.

Ovakva izjava zapušava usta onima koji smatraju kako je homoseksualnost najveći greh, dok su ogovaranje ili gramzivost nešto preko čega bismo mogli preći. S druge strane, Pavlova izjava veoma jasno kaže da je u Božjim očima, homoseksualnost zajedno u grupi greha sa krađom, razbojništvom, bludom i idolopoklonstvom. Drugim rečima, svi oni koji pokušavaju da opravdaju i nametnu homoseksualnost kao nešto normalno i prirodno, protive se Božjoj volji i Njegovom poretku stvari.

Na kraju krajeva, da li ćete prihvatiti ili ne da je homoseksualnost greh, temeljeći svoje mišljenje na vašem tumačenju Svetog pisma, na vama je. Apostol Pavle završavajući ovaj odlomak kaže: “I neki od vas su bili ovakvi. Ali ste se oprali, i posvetili, i opravdali imenom Gospoda [našega] Isusa Hrista i Duhom Boga našega.” 1. Kor. 6:11. Bog želi od nas da budemo posvećeni i opravdani, jer je naše telo, kako je kasnije kazao “hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi!  Vi ste, naime, kupljeni skupo, proslavite, dakle, Boga svojim telom.” 1. Kor. 6:19.20.

Sledeći put kada budem posetio San Francisko, ne verujem da ću otići u gej zoo-vrt – neće mi dati popust! Popust od 10% dobiće samo “pripadnici LGBT populacije” – osetiću se diskriminisanim. Uostalom, ono što tamo žele da prikažu, već se nalazi na ulicama samoga grada u dovoljnom broju da bismo shvatili poruku.

Propovednik Milenko Tanurdžić

 

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit