Adventisti Čikago

Božji plan za otkup čovjeka

Božji plan za otkup čovjeka“A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvog nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvom nakon tebe”, riječi su zapisane u 1.Moj. 17.7.

Kao što Biblija opisuje dva zakona, jedan privremen i prolazan a drugi vječni i nepromjenjivi, tako postoje i dva saveza. Prvo je sklopljen Savez milosti s čovjekom u Edemu kada je nakon pada u grijeh primio božansko obećanje da će ženino sjeme satirati zmijinu glavu. Ovaj je Savez svim ljudima ponudio oproštenje i pomoć Božje milosti da u budućnosti budu poslušni vjerom u Hrista. On im je takođe obećavao vječni život uz uslov da budu vjerni Božjem zakonu. Tako su patrijarsi primili nadu u spasenje.

Isti Savez obnovljen je s Avramom u obećanju: “I blagosloviće se u sjemenu tvom svi narodi na zemlji, kad si poslušao glas moj.” (1.Moj. 22.18) Ovo obećanje je upućivalo na Hrista. Tako ga je razumio Avram (vidi Galatima 3, 8.16) i vjerovao je da će mu Hristos oprostiti grijehe. Ovo je bila vjera koja mu je uračunata kao pravednost. Ovaj Savez s Avramom podupirao je autoritet Božjeg zakona. Gospod se ukazao Avramu i rekao: “Ja sam El Šadaj – Bog Svesilni, mojim putem hodi i neporočan budi.” Božje svjedočanstvo o Njegovom vjernom sluzi bilo je ocrtano jer je Avram slušao Božji glas i pokoravao se Njegovim zapovijestima, Božjim zakonima i odredbama!

Savez s Avramom potvrđen je Hristovom krvlju i naziva se drugi ili novi Savez, jer je krv kojom je zapečaćen prolivena nakon krvi prvog Saveza. Savez milosti nije nova istina, jer u Božjem umu postoji od vječnosti. Zato se zove vječni Savez.

Za nas danas ima nade, ali samo ako smo pod Avramovim Savezom, a to je savez milosti po vjeri u Isusa Hrista. Jevanđelje nagoviještano Avramu, po kojem je imao nadu, isto je ono Jevanđelje koje se propovijeda nama danas … Avram se ugledao na Hrista, začetnika i svršitelja naše vjere. Neka i nama Gospod pomogne i da nam sile da budemo sposobni da prihvatimo ovu svijetlu istinu!

Izvor: Internet

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit