Adventisti Čikago

Boravak u prirodi umanjuje potrebu za lekovima

Boravak u prirodi umanjuje potrebu za lekovima

Boravak na otvorenom, u kontaktu s prirodom, ima mnoge dobrobiti za naše zdravlje – fizičko i psihičko: tri ili četiri sedmične šetnje parkovima, vrtovima ili drugim zelenim površinama povoljno utiče na opšte zdravstveno stanje čoveka.

Ali to nije samo osećaj: kontakt sa spoljnim prostorom takođe može da smanji upotrebu lekova za lečenje bolesti poput visokog krvnog pritiska, astme i depresije, kao i celokupno poboljšanje našeg mentalnog zdravlja smanjenjem stresa, teskobe i nesanice.

To potvrđuje i nedavno istraživanje sprovedeno u Finskoj, u kojem je učestvovalo 16.000 nasumično odabranih stanovnika iz gradova Helsinki, Espo i Vanta (tri najveća grada u zemlji, koji čine najveće i najmnogoljudnije urbano područje).

Učesnici istraživanja odgovarali su na ankete i pitanja o svom odnosu prema zelenim i plavim površinama u radijusu jednog kilometra od njihove kuće.

Šetnja parkovima, pored reka, jezera i mora

Pod zelenim površinama istraživači su podrazumevali šume, vrtove, parkove, zoološke vrtove, prirodne travnjake.., a plavim područjima se smatraju mora, jezera i reke.

Osim što su istraživali vreme provedeno u prirodi, pitali su učesnike koliko često idu u šetnju tokom sedmice te jesu li fizički aktivni na otvorenom. Istraživači su se takođe raspitivali o mogućoj upotrebi lekova za lečenje patologija poput anksioznosti, nesanica, depresija, hipertenzije i astme kod ispitanika.

Ono što je proizašlo iz ovih ispitivanja bila je snažna korelacija između vremena provedenog u prirodi i uzimanja lekova: što su češće bile šetnje na otvorenom, manja je bila verovatnost da će ispitanici koristiti lekove za svoje zdravstvene probleme.

Konkretno, tri do četiri posete sedmično zelenom ili plavom području povezana su sa 33% nižom šansom za korišćenje lekova za mentalno zdravlje, 36% manjom šansom za korišćenje lekova za visoki krvni pritisak i 26% za korišćenje lekova za astmu.

Izvor: Novi List, British Medical Journal

“U njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio, i suhotu ruke su njegove načinile.” Psalam 95:4,5.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit