Adventisti Čikago

Besmrtni do 2045-te

Dobio sam juče TIME magazin. A ono, na naslovnoj strani fotografija nečije ćelave glave slikana iz poluprofila od pozadi, a ispod glave, u gornjem delu vrata, prikopčana neka žica i trepće zelena lampica, kao u filmu Matrix… A naslov „2045-a godina kada će čovek postati besmrtan“.

Naravno da me je članak odmah zainteresovao i tako okretoh na tu stranu. Radni naslov članka je definicija reči „singularnost“. Singularnost ili singularitet je reč pozajmljena iz astronomije i označava tačku u vremenu-prostoru, na primer u crnoj rupi, u kojoj pravila fizike ne važe.

Američki naučnik Rej Kurcvejl (Ray Kurzweil), je glavni zastupnik ove teorije koja će navodno primenjena na ljudsku vrstu transcendirati naše telo i duh već u narednih 35 godina. Civilizacija kakvu poznajemo, kaže on, uskoro će nestati.

Zahvaljujući njegovoj inicijativi, pre tri godine je osnovan Univerzitet singularnosti (Singularity University) koga podržavaju NASA i Google. Ideja singulariteta nije potpuno nova. Još 1965 britanski matematičar I.J. Gud, opisao je nešto što je nazvao „eksplozija inteligencije“. On je pretpostavio da kada bi čovek napravio ultrainteligentnu mašine koja bi bila super brza i super pametna u odnosu na čoveka, onda bi ta mašina bila sposobna za stvaranje istih ili još boljih mašina što bi se moglo nazvati „eksplozijom inteligencije“, i to bi ostavilo daleko iza sebe čoveku inteligenciju. Ta superinteligentna mašina bi bio poslednji izum koga bi čovek trebalo da napravi.

Drugim rečima, ljudi bi trebalo da izmisle superbrz i superpametan kompjuter koji će zameniti ljudsku inteligenciju, mašina koja će oponašati rad mozga, uključujući i svest, kreativnost, osećaj za umetnost, moć donošenja etičkih odluka, moć procenjivanja, itd. Izgleda mi da će se možda ostvariti svi oni naučno-fantastični filmovi koje smo gledali tokom proteklih decenija: Terminator, Veštačka Inteligencija, Elien, Robokap, Zvezdane Staze, Matriks, Transformersi, pa čak i crtać Voli (oprostite mi na transkripciji sa engleskog na srpski).

Činjenica je da su kompjuteri sve brži i da je u poslednjih 50 godina, poznavanje ovog područja strahovito napredovalo. Međutim, nemoguće je predvideti ponašanje ovih nadljudskih inteligencija, ukoliko dođe do njihovog izuma. Možda će nam ova superinteligencija omogućiti da produžimo čovekov život, ali nikako ne mogu da prihvatim tvrdnju da će čovek biti u stanju da popravi svoj moral mašinom. Mi nismo Bog! A želimo da budemo Bog! I to je naš najveći problem.

To je naš problem još od Edemskog Vrta: „Nego zna Bog da će vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro a šta zlo.“ 1. Mojs. 3:5. Naši praroditelji su pali zbog toga što su želeli više da znaju, da znaju i ono što je bilo zabranjeno, zato što su želeli da budu „kao bogovi“.

Ljudska vrsta danas Boga zamenjuje mnogim stvarima:materijalizmom, slavnim ličnostima,različitim zavisnostima, egoizmom, svojom porodicom, itd. Ali Bog, živi Bog, bi trebalo da bude na prvom mestu u našem životu. Poverenje u Njega i Njegova obećanja da bude pokretač našeg života.

Ko nam garantuje da se naše kreacije (superinteligentni kompjuteri) neće okrenuti protiv nas, baš kao što smo se mi okrenuli protiv našeg Tvorca (setite se Terminatora ili Matriksa). Zbog toga što smo se okrenuli protiv našeg Tvorca i odvojili se od Njega kao Sile Života, počeli smo da umiremo.Naučnici, u spomenutom članku, smrt nazivaju bolešću, a bolest treba izlečiti…

O, ljudi moji!  Pitam se da li iko od njih čita Bibliju? Možda, ali retki… Tamo piše „da je plata za greh SMRT,“ a oni bi da je leče! Ispitivali su na nekim jadnim miševima, čačkali po njihovom DNA, i miševi počeli da se podmlađuju!

Da se razumemo, ja sam uveren da je čovek u stanju da uradi tako nešto, definitivno. Međutim, još sam uvereniji da Bog neće dozvoliti čoveku da uradi tako nešto.  ednostavno, ne može dozvoliti. Zašto? Pa zato što nismo rešili naš problem greha. Mi sve što radimo, prožeto je grehom. Mi bismo uništili sami sebe kada bismo napravili ono što je „prorokovano“ u dotičnom članku. Mi već danas – ups, da se ispravim – mi smo već 1945 godine imali u rukama mogućnost i alatku za samouništenje. Hirošima i Nagasaki su dokaz za tako nešto. I zato Bog neće dozvoliti da dođe do toga.

Umesto veštačke superinteligentne mašine koja bi nam omogućila besmrtnost, čovečanstvo će, kaže Biblija, morati da odluči između Boga i sotone, između večnog života pod Božjim uslovima, ili večne smrti kao posledice odbacivanja Boga a prihvatanja naše samovolje, pobune i poslušnosti sotoni.

Zvučim vam kao neko iz Srednjeg veka, zar ne? Možda, ali ja sam poklonio svoje poverenje Svetom pismu, i znam šta tamo piše, i većina toga se do danas ostvarilo.  Sve te teorije koje naučnici zastupaju, i događaji koje predviđaju, koliko god bile različite od onoga što Biblija predskazuje, slažu se ipak u jednoj stvari – „da će doći do transformacije ljudske vrste u nešto što više neće biti nalik čovečanstvu koje danas poznajemo“ (B92 „Nestaje civilizacija kakvu poznajemo?“).

Čujte šta Biblija kaže o tome: „I videh nebo novo i zemlju novu; …i Bog će živeti s njima (sa svojim narodom)… i Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.  Koji pobedi dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.“ Otkrivenje 21:1-7.

Iskreno, više volim da mi Bog podari besmrtnost, nego superinteligentna mašina zbog koje bih se jednog dana probudio poput junaka iz trilogije Matrix po imenu Neo (obrijane glave, u fetalnom položaju, u čauri ispunjenoj tečnošću, poput nerođenog deteta, prikopčan na žicu…). Hvala! Ne bih!

Hvala Bogu da mi je omogućio besmrtnost kroz žrtvu Isusa Hrista: „Jer Bogu tako omilje svet, da je i Sina svojega Jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.“ Jovan 3:16.

Foto: Phillip Toledano – TIME

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit