Adventisti Čikago

Adventisti traže od Evropske nedeljne alijanse da ne sprovodi diskriminaciju

Alijansa koja zagovara ravnotežu u životu i radu i društvenu koheziju u Evropi kritikovana je zbog poziva na neradne nedelje na jednoj konferenciji u Briselu, Belgija, tokom meseca januara.

Evropska nedeljna alijansa, koalicija nacionalnih Nedeljnih alijansi, trgovinskih sindikata, građanskih društvenih organizacija i verskih zajednica, organizovana 2011. godine, stiče određeni značaj u Evropskom parlamentu ali i nastavlja da zabrinjava predstavnike za versku slobodu.

Na Drugoj konferenciji o neradnoj nedelji i pristojnom radu, alijansa je usmerila svoje delovanje ka sadašnjim i budućim članovima Evropskog parlamenta,  tražeći od zakonodavaca da promovišu zakon koji „poštuje“ nedelju kao „dan odmora“ i garantuje poštene radne sate.

„Neradna nedelja i pošteni radni sati su od ključne važnosti za građane i radnike širom Evrope,“ piše u dokumentu kojeg je delila alijansa, dodajući da je produžavanje radnog vremena na „kasne večernje sate, noć, vreme praznika i nedelju“ opasno po zdravlje, bezbednost, porodični i lični život zaposlenih.

Alijansa takođe tvrdi da duža radna sedmica sa manjim brojem praznika nije odgovor na evropske finansijske probleme – umesto toga, to izaziva umnožavanje poslova i konkurenciju.

„U konkurenciji je potrebna inovativnost, inovativnosti je potrebna kreativnost a kreativnosti je potrebna rekreacija,“ tvrdi dokument.

Ostavljajući sa strane ekonomske argumente, verske manjine u Evropi – među njima muslimani, Jevreji i Adventisti Sedmog Dana – brinu se da bi takav predlog mogao da ugrozi slobodno izražavanje religioznih verovanja, bez obzira na naizgled dobronamerne ciljeve smanjivanja stresa i preteranog rada.

„Milioni evropskih građana pripadaju verskim manjinama i mogli bi da budu ugroženi težnjama Evropske nedeljne alijanse,“ kaže Liviju Olteanu, sekretar za odnose s javnošću i versku slobodu u Inter-evropskom odeljenju (EUD) Adventističke crkve.

U novinskom članku od 21. januara, EUD je pohvalio stav Hanua Takule, finskog člana Evropskog parlamenta, koji je govorio protiv neradnih nedelja.

„Zakon nikada ne sme da sprovodi diskriminaciju na verskoj osnovi. Zakon koji postavlja nedelju kao univerzalni neradni dan učinio bi upravo to,“ rekao je Takula nedavno u jednoj novinskoj izjavi.

„Sloboda religije je suštinska evropska vrednost… Evropska unija mora svima da garantuje jednaka prava i slobodu da svetkuju dan odmora po svom ubeđenju,“ dodao je on.

Džon Grac, sekretar za odnose s javnošću i versku slobodu pri Generalnoj konferenciji, kaže da je zadovoljan što su Takula i drugi članovi Parlamenta zauzeli jasan stav protiv neradne nedelje.

„Ohrabrujemo sve zakonodavce u Evropi da štite prava svih pripadnika vera, uključujući i one koji ne svetkuju nedelju kao dan odmora,“ rekao je Grac.

Adventisti u Evropi su dovodili u pitanje uticaj neradnih nedelja još od kada je organizovana Evropska nedeljna alijansa.

Godine 2011., Rafat Kamal, sekretar za odnose s javnošću i versku slobodu u Trans-evropskom odeljenju, rekao je da adventisti „podržavaju zapažanje da je ljudima potreban dan odmora da bi postigli ravnotežu u radnom životu,“ ali „istovremeno, želimo da budemo sigurni da će biti poštovani oni koji ne svetkuju nedelju kao određeni verski dan odmora.“

Sada Olteanu direktno poziva članove Evropskog parlamenta „ da se ne mešaju u poslove koji su povezani s verskom slobodom i slobodom savesti, predlažući ili prihvatajući zakone koji utiču na versku slobodu verskih manjina.“

Olteanu je ohrabrio članove Adventističke crkve u Evropi da se mole za ovu situaciju. „Treba da posvetimo sebe sa mudrošću, ravnotežom i pozitivnim stavovima da budemo ambasadori slobode, nade i mira, voleći druge ali tražeći uvek načine za predstavljanje i odbranu verske slobode za sve ljude,“ rekao je Olteanu.

Izvor: ANN/ADIC

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit