Adventisti Čikago

Danas počinje smak svijeta…

“Danas, subota, 21. maja, ‘sudnji je dan’, početak kraja svijeta. Nebo će se prvo otvoriti i u svoje okrilje uznijeti oko 200 miliona ljudi (otprilike tri odsto čovječanstva). Ostali će ostati da bi do oktobra, u zemljotresima, poplavama i olujama nestali.” – piše današnja Politika prenoseći misli Herolda Kempinga. Ovo je scenario „smaka svijeta” koji […]

2012 – Da li je kraj sveta zapisan u kamenu?

Mnogi ljudi danas očekuju globalnu katastrofu koja bi trebalo da se dogodi 2012 godine. Da li bi trebalo da budete zabrinuti? U Decembru 2012, u zimskom solsticiju, kada sunce i zemlja budu poravnati sa galaktičkim ekvatorom, Majanski dugoročni kalendar će doći svome kraju. Njegova početna tačka seže sve do pet vekova pre piramida. Dva puna […]