Adventisti Čikago

Crkva na Internetu.Twitter, Facebook i YouTube. Kako i Zašto?

U prethodnom članku „Društveno-socijalni mediji i crkva 21.vijeka” pokušao sam donekle da definišem stav i predložim nekoliko rješenja, u cilju boljeg propovjedanja Jevanđelja putem elektronskih medija.

Vjerujem, da će prije svega mlađa populacija naših crkava, moći da se složi da Twitter, YouTube i Facebook, imaju značajno mjesto u njihovim životima, odnosno u njihovom načinu savremenog komuniciranja. Ako nemaš makar Facebook profil nisi „in“, kaže ista generacija. Ovdje na zapadu, ako crkva nema Internet prezentaciju, (u pređašnjem članku naveo sam kako da jednu i kreiramo), i pritom još nema Twitter, Facebook i YouTube profil, smatra se, da takva crkva dobrano kasni i propušta mnogo.

Ipak, ja ne bih da idem baš toliko daleko u kritiziranju crkava koje ne ulažu svoje vrijeme u društveno-socijalne medije. Ne makar iz razloga, „svi to čine – pa hajde i ja da budem kao i oni“. Možda bi pitanje korektnije zvučalo, ako se postavi ovako: „Zašto se i mi ne uključimo i angažujemo u širem području propovijedanja Jevanđelja“?

Kažu da, odgovor na pitanje socijalnih medija, u poslovnom svijetu leži u tri riječi: povratak uloženih sredstava. Ako mi, kao crkva definišemo uloženo vrijeme kao sredstvo i primjenjenu formulu nazovemo: blagoslovi uloženog vremena, da li nam onda ova formulacija zvuči prihvatljivije? Ja mislim da je odgovor potvrdan, naročito ako se odazovemo stihu:“I reče im: idite po svemu svijetu i propovjedite jevanđelje svakome stvorenju.”(Marko 16:15).

Prednosti Twitter i Facebook profila naspram ostalih vidova komunikacije

Naspram poslovnog svijeta, gdje je često kvanitet iznad kvaliteta, makar što se profita tiče, Crkva, po meni, treba da se fokusira na kvalitetnu misionsku aktivnost i objavljivanje Istine kao krajnji cilj. Pa i putem Interneta.

Da pojednostavimo. Da bismo bolje učestvovali u aktivnostima putem svjetske elektronske mreže, kroz aktivnosti društeno-socijalnih medija, do svoga cilja možemo doći kroz slijedeće tri tačke:

1. Komunikacija

2. Povezivanje

3. Poziv na akciju

1. Komunikacija – Socijalni mediji bi trebali da pomognu crkvi u djelotvornijoj i svrsishodnijoj komunikaciji. Naravno, Twitter i Facebook… nisu jedini mediji kroz koje crkva treba da funkcioniše. Crkva, međusobom može da komunicira kroz bilten, elektronsku poštu, telefonski poziv, cirkularno pismo, radio i TV program, licem k licu… itd. Socijalni mediji su samo još jedan dodatni način, brže, i u nekim slučajevima, efikasnije komunikacije u mozaiku sredstava i alata.

Sjećam se, nekoliko mjeseci ranije, u posjeti našoj crkvi u Čikagu, boravio je predsjednik Unije, brat Đorđe Trajkovski sa svojom suprugom. U jednom ličnom razgovoru, na sličnu temu kao u naslovu, pomenuo je jedan detalj oko sazivanja koncerta negdje u otadžbini. Međutim napravljen je propust i narod nije bio pravovremeno obaviješten o svečanosti. Za pozive nije bilo više vremena. U razgovor pastora Trajkovskog sa tamošnjim crkvenim zvaničnicima, uključio se njegov sin Pavle, koji je tražio da se uključi u situaciju i pomogne da se koncert ipak održi, istog dana i u zakazano vrijeme. Putem svog ličnog Facebook profila, mladi Trajkovski pustio je vijest o zakazanom događaju. Ista je proslijeđena njegovim Facebook prijateljima, ovi opet svojima. I krug ljudi, koji su čitali vijest o zakazanom koncertu širio se nevjerovatnom brzinom optičkog kabla. Došlo je vrijeme koncertu, koji ne samo da je počeo u zakazani termin, već je bio posjećen iznad očekivanja.

Društevno-socijalni mediji, osim svoje brzine imaju još nekoliko prednosti u sferi efektivne komunikacije:

a) Jednostavnost: Laki su za korišćenje i ne zahtjevaju mnogo napora. Ne traže mnogo uloženih novčanih sredstava ili brojnost ljudske snage u svom korišćenju i implementaciji.

b) Sveprisutnost: Njihova pojava putem medija prožima i gotovo je neizbježna. Poruka poslata ovim putem, lako dolazi u dodir sa ljudima. Posebna draž ovih medija, leži u činjenici da vaša poruka može da ode mnogo dalje od namjeravanog auditorijuma. Dosežući nove  i vama, možda nepoznate ljude.

c) Raznolikost: Socijalni mediji prisutni su u različitim formama: tekst, zvuk i slika.

2. Povezivanje – Socijalni mediji, prije svega moraju da se umreže u vašu crkvenu zajednicu. Nasuprot klasičnoj komunikaciji, u kojoj često informacija putuje jednim smjerom, u povezivanju Internetom poželjno je stvoriti i započeti razgovor. Vaš crkveni blog ili prezentacija treba da ima mogućnost u kojoj će ljudi razmijenjivati riječi i mišljenja na započetu temu.

Pitanje na koje treba da date odgovor glasi: Da li vaša crkva nudi mogućnost da crkveni članovi i svi ljudi oko vas, imaju mogućnost aktivnog ili makar polupasivnog učestvovanja u vašim elektronskim prezentacijama?

a) Doprinos: Neophodno je da i drugi, kroz korisno i sadržajno komentarisanje, učestvuju u razgovoru na vašoj prezentaciji i socijalnim medijima.

b) Saradnja: Potrebno je da dozvolite i drugima iz vaše elektronske, društveno-socijalne zajednice da svojim znanjem, iskustvom i umijećem doprinesu dobrobiti svima u zajednici iz vaše ciljne grupe, pa i šire u mreži.

3. Poziv na akciju – društveno-socijalni mediji ne smiju biti pasivni, oni trebaju da podstaknu ljude na akciju. Neke crkve možda već imaju Internet prezentaciju – ali slaba vajda ako se sadržaj redovno ne osvježava novim. Neki pastori, crkvene vođe i vjernici imaju Facebook, Twitter, pa i YouTube naloge – ali ako su tamo neaktivni, ne objavljuju i ne propovjedaju Jevanđelje, bolje da iste odmah zatvore, jer od njih nema nikakve koristi. Isus nije propovjedao pasivnost – već živu Riječ, koja gori i koja mora da se poput vatre dalje širi.

Reaktiviraj se

Ako smo odlučili da reaktiviramo naše FB, TW i YT naloge, evo nekoliko prijedloga kako ti pozivi putem vaših socijalnih medija mogu da izgledaju:

a) Kreni: ako si odlučio da se pokreneš, da li i druge pozivaš da kroz službu drugima učine to isto?

b) Daj: ako i sam daješ, tražiš li od drugih da poklone svoje vrijeme ili sredstva za određeni cilj ili potrebu?

c) Molitva: ako i sam moliš se, da li i druge pozivaš na spontanu, planiranu i istrajnu molitvu?

d) Pozovi: ako se riješio da podijeliš nešto sa drugima, zovi i pozivaj druge ljude iz svoje društveno-socijalne mreže, da nastave sa širenjem poruke ili akcije ka njihovim prijateljima i grupama u mreži i van nje.

I na kraju, možda će neko reći, pa sve ovo što si rekao i nije nešto sasvim novo. I zaista nije. Ovo je samo jedan pokušaj da „stresemo prašinu“ sa sebe i možda neko kroz date savjete pronađe rješenje, kako da bolje iskoristimo ono što nam je već ponuđeno.

Kompjutere su nekada koristili rijetki i bogati ljudi, siromašni su mogli samo da požele tako nešto. Kad su se stvorile mogućnosti da nabavimo tu čudesnu opremu, trebalo je savladati osnovno rukovanje sa računarom i uključiti se u sasvim novi svijet, čemu se tada nije baš mnogo pridavalo važnosti. Danas osim računara to isto nude i mobilni telefoni. Android ili Apple iPhone svejedno je. Sada je sasvim jasno da se moramo opismenjavati na savremeni način i iskoristiti sva moderna tehnička sredstva za uspješno misionarsko i duhovno obavljanje svoje pastirske dužnosti.

Naravno da treba da nastavimo, da kolportiramo i da dijelimo traktate. Lični kontakt prije svega. Međutim veliki izazov predstavlja udaljenost i raštrkanost ljudi sa našeg govornog područja u SAD, Kanadi, Evropi, Australiji, ali i udaljenijim krajevima naše zemlje, u kojima nema crkve niti obraćenih pojedinaca. Stoga služimo se i društveno-socijalnim medijima, da tamo gdje ima pristupa Internetu, svjedočanstva o Gospodu i njegovom spasenju, na temelju Svetog pisma dopru, dok još vremena ima.

Molimo se i radimo, da Jevanđelje dođe u svaku kuću, da dopre do svakog srca. Isus nas poziva na akciju! Na nama je da Mu damo odgovor, da li ćemo se tom pozivu i odazvati.

„I idući pokraj mora Galilejskog vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bijahu ribari. I reče im: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem. A oni taj čas ostaviše mreže i za njim otidoše.“ (Matej 4:18-20)

Nenad Uzelac

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit