Adventisti Čikago

K svojima dođe i svoji ga ne primiše

Sigurno ste barem jednom u životu bili u situaciji u kojoj vas je neko otvoreno ponižavao, prezirao, i učinio da, ma šta god rekli ili učinili, izgledate glupo. Najčešće su takve situacije bile kreirane od onih koji nas poznaju (ili koji misle da nas poznaju), koji su odrasli sa nama, ili koji su sa nama […]

Budilnik za usnulog Boga

Jedne noći Isus je bio u čamcu sa svojim učenicima. Bio je to iscrpljujući dan za Njega. Tog dana Isus je propovedao okupljenom mnoštvu, lečio bolesne i hranio gladne, i zato je iscrpljen spavao na krmi. Želeo je da iskoristi noć da bi prešao na drugu stranu jezera, jer je i tamo imao da uradi […]

Priča o dva brata

Priča o dva brata

Priča o izgubljenom sinu (Luka 15:11-32), verovatno je jedna od najpoznatijih Isusovih priča. Toliko je poznata da se termin „izgubljeni sin“ koristi i među svetovnim ljudima koji veoma često i ne znaju njegovo poreklo. Bilo kako bilo, priča je jedna od najpoznatijih, najdužih, ali i najlepših i najpoučljivijih Isusovih priča. Možda se pitate, ima li […]

Ima li živih svetaca?

Obično ih vidite na freskama, ikonama ili u obliku kipova po tradicionalnim crkvama.  Po njihovim verovanjima gotovo svi sveci su mrtvi – telom, kako se veruje – međutim, njihova duša nastanjuje nebo. Međutim, trebalo je da ispune određene uslove u toku ovozemaljskog života i da njihovo fizičko telo ispuni određene uslove nakon smrti da bi […]

Šta je toliko vredno na Veliki Petak?

Skoro polovina jevanđelja po Jovanu je posvećena poslednjoj sedmici Isusovog života. Šta više, poglavlja od 13-19. su posvećena samo jednom danu (periodu manjem od 24 časa), od četvrtka uveče do petka popodne. Periodu koji se u narodu naziva Veliki petak (u engleskom ‘Good Friday’ ili Dobri petak). Međutim, čitajući delove jevanđelja koji govore o tom […]

Zašto se ubio Tika grobar?

Dođe tako čoveku da digne ruku na samoga sebe iz samo njemu znanog razloga. Da li mu klikne ili kvrcne nešto u glavi? Da li iz očaja? Da li zbog teške ili neizlečive bolesti? Da li zbog smrti nekog bliskog i dragog? Da li zbog dugovanja ili gubitka obraza? Da li zato što ne vidi […]

Još ima poštenih ljudi

Pre izvesnog vremena slušam preko interneta vesti Radio Beograda 1. I nekako, pred sam kraj (verovatno u rubrici „zanimljivosti”), vest o čoveku koji je vlasniku vratio 7.000 evra. Naime, Rafet Tiganj iz Novog Pazara, pronašao je novčanik u kojem su bili dokumenti, kreditne kartice i 7.000 evra, a zatim se dao u potragu za vlasnikom. […]

Kada zlo i dobro izgledaju isto

Kada čitamo prva četiri poglavlja 1.knjige Mojsijeve, uviđamo da se na njima temelje sve biblijske knjige. Tekst možemo da čitamo sa više aspekata: etičkog, porodičnog, bogoslužbenog, itd. Ono što zapažamo u samom početku jeste da imena prvih ljudi imaju svoja značenja i svoju simboliku. Ova praksa se nastavila i kasnije kroz celo Sveto pismo. Roditelji […]

A gde sam ja u svemu ovome?

Bila je zima jedne godine, ne sećam se više koje. Subota posle podne. Sneg je provejavao, bilo je hladno i oblačno. Prolazio sam kroz drvorede jednog sasvim običnog parka sa dvoje svojih prijatelja. Zatim sam zastao, u tišini. Nemo sam posmatrao prizor ispred sebe. Veliki zid od belog kamena, a pored zida ogromne statue četiri […]

Sneg, zima i ljubav

Pitam jednog mog poznanika, pre neki dan, šta misli o ovim velikim hladnoćama i obilnim snežnim padavinama koje su pogodile Evropu. Kaže on meni kako ga to uopšte ne zanima jer nema nikakve koristi razmišljati o tome, i dodaje kako je oduvek bilo hladnoće i puno snega u Istočnoj Evropi, da on dobro pamti (a […]