Adventisti Čikago

Molitva – Razgovor sa Bogom

Molitva je otvaranje srca Bogu kao prijatelju. Ne zato što bi bilo neophodno da Mu otkrijemo šta smo, već zato da bismo Ga mogli primiti. Molitva ne spušta Boga ka nama, već nas uzdiže ka Njemu. U toku svog boravka na Zemlji Isus je svoje učenike učio kako da se mole. On im je govorio […]