Adventisti Čikago

Kada Bog ćuti

Rano je proleće. Noći su sveže i prohladne. Istočna padina brda. Za trenutak mesec probija svoje blede zrake kroz krošnje starih stabala maslina, a zatim nestaje za oblake; ali taj jedan trenutak je bio dovoljan da osvetli pogurenu figuru savijenu nad vlažnom zemljom. Ova zgrčena osoba nešto govori, sama je, ali kao da sa nekim […]