Adventisti Čikago

Zeleniš za obnovu energije

Izgleda da ovo naše proljeće ima problema sa identitetom, jer još nismo uspjeli da uživamo u nekom baš finom proljećnom danu. I dok pljušti kiša i pomalja se sunce i fijuče vjetar, u našim glavama i tijelima dešava se slična „zabuna“. Umorni smo, dekoncentrisani, razdražljivi, funkcionišemo otežano. Pitanje je šta ponuditi kao malu pomoć za […]