Adventisti Čikago

Mera uspeha – Radio Stazama nade

Čime merite svoje uspehe u životu? Ako govorimo o poslovnim uspesima, jedan od pokazatelja je, svakako, ostvarena zarada! Ako govorimo o radu sa ljudima, onda je, možda, mera uspeha, uticaj koji ste izvršili na njih! Sve u svemu, mera uspeha se ogleda u količini ostvarenih ciljeva! Firma postavlja cilj ostvarenja profita, lekar poboljšanje zdravlja pacijenta, […]