Adventisti Čikago

Promenite se

Biblija nam kaže: „…Nego se promenite obnovljenjem uma svog“ (Rimljanima 12:2). Zašto je ovo značajan tekst? Iako smo nanovo rođeni i promenjeni u nova stvorenja u trenutku kada prihvatimo Hrista kao našeg Spasitelja, obnavljanje naših umova se ne dešava trenutno. I baš zato što smo nanovo rođeni ne znači da nećemo imati misli sa kojima […]