Adventisti Čikago

Knjiga koju nisu mogli da unište

Uvijek je bila kontroverzna. Bacali su u zatvor ljude koji su je čitali. Ubijali su one koji su je prevodili. Zabranjivali su je i spaljivali oni koji su se plašili njenog uticaja. Bila je ismijavana, rugali su joj se; osuđivana je i bacana u plamen više od bilo koje druge knjige. Kritičari su napadali njenu […]