Adventisti Čikago

S nama Bog

Posmatrajući Isusa vidimo da je slava našeg Boga u davanju. Ja »ništa sam od sebe ne činim«, rekao je Hristos; »kao što me posla živi Otac, i ja živim Oca radi.« »Ja ne tražim slave svoje«, već slavu Onoga koji me je poslao. « (Jovan 8,28; 6,57; 8,50; 7,18). U tim rečima izloženo je veliko […]