Adventisti Čikago

Rano mi javi milost svoju

Jutros me probudila kiša. Prozor na sobi je bio otvoren i svežina vazduha je prosto omamljivala. Zvuk kišnih kapi je nešto posebno, posebno u svežim jutrima, kao što je ovo bilo. Prosto me je mamilo da ostanem još u krevetu, ali sam znao da ću, ako još ostanem, propustiti važne trenutke sa mojim Bogom. Kada […]