Adventisti Čikago

Ima li živih svetaca?

Obično ih vidite na freskama, ikonama ili u obliku kipova po tradicionalnim crkvama.  Po njihovim verovanjima gotovo svi sveci su mrtvi – telom, kako se veruje – međutim, njihova duša nastanjuje nebo. Međutim, trebalo je da ispune određene uslove u toku ovozemaljskog života i da njihovo fizičko telo ispuni određene uslove nakon smrti da bi […]