Adventisti Čikago

A gde sam ja u svemu ovome?

Bila je zima jedne godine, ne sećam se više koje. Subota posle podne. Sneg je provejavao, bilo je hladno i oblačno. Prolazio sam kroz drvorede jednog sasvim običnog parka sa dvoje svojih prijatelja. Zatim sam zastao, u tišini. Nemo sam posmatrao prizor ispred sebe. Veliki zid od belog kamena, a pored zida ogromne statue četiri […]