Adventisti Čikago

Zdravim navikama protiv bolesti

Od malih nogu treba se navikavati na zdravu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i izbegavanje poznatih neprijatelja zdravlja – duvanskog dima, alkohola, sunčanja, soli… Takođe, podrška bližnjih je veoma važna jer vaspitanje i psiha imaju važnu ulogu u svakodnevnim odlukama. Loše životne navike često su uzrok pojave mnogih bolesti. Plodno tlo za ćelije raka su pušenje, […]