Adventisti Čikago

Da li ste se skoro odmarali?

Većina pronalazaka izmišljeno je da bi pomogla čoveku, da mu olakša posao, da bude produktivniji, da mu pruži više vremena za odmor, itd. Međutim, predviđanja u prvoj polovini XX veka, da će radna sedmica brojati manje od tridesetak sati krajem veka, nisu se ispunila. Svi pronalasci nisu nam pomogli da smanjimo vreme provedeno u radu, […]