Adventisti Čikago

Oče naš – Model molitva

Mi ovu molitvu zovemo Oče naš ili Gospodnjom molitvom, ali to je ustvari molitva apostola. To znamo iz tog razloga što Isus nije nikada morao da se moli za oproštenje grijeha kao što nas uči da činimo kroz sljedeće stihove: Matej 6,9-13. Ovo je zaista primjer ili model molitva. Isus nije rekao: „Ovo se molite.“ On […]