Adventisti Čikago

Biblija prevedena na 2.527 jezika svijeta

Sveto pismo, Biblija, prevedeno je u cijelini ili neki njegovi dijelovi na 2.527 jezika, saopštio je Svjetski savez biblijiskih društava sa sjedštem u Engleskoj, a prenosi tamošnja Vjerska informativna agencija (VIA). Kompletna Biblija, koja se sastoji od Starog zavjeta i Novog zavjeta, sada postoji na 469 jezika. Novi zavjet je preveden na 1.231 jezik, a […]