Adventisti Čikago

Emocije – Jezik duše

„Srce je prevarno više svega i opako; ko će ga poznati?“  Jeremija 17:9 Čovek je, kao živo biće, sastavljen od nekoliko elemenata koja ga čine inteligentnim živim bićem. Mi smo fizička, društvena, intelektualna, emocionalna i duhovna bića!  Ni jedan od ovih elemenata ne bi smeo da bude u nesrazmeri sa ostalim jer ćemo postati neuravnoteženi, […]