Adventisti Čikago

Opasnost negativnog razmišljanja

Jakov 3:2-11. Neko je jednom kazao: „Razlika između vođe sa vizijom i vođe bez vizije je da su obojca na istom mestu, imaju isti pogled o nečemu, jedan vidi samo ono što je tu ispred njega, dok drugi vidi horizont koji prevazilazi granice fizičkog.“ Da li ste nekada pokušali da živite bez ikakve negativnosti? Da […]