Adventisti Čikago

Smrt – nagrada ili kazna?

„Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.“ 1. Mojsijeva 2:17. U potrazi za određenom temom i pomoćnim materijalima, naišao sam na zvaničnu prezentaciju Srpske Pravoslavne Crkve. Pod temom „Smrt“, naišao sam na određene stavove koji su u meni izazvali bujicu negodovanja, iz […]