Adventisti Čikago

Alkohol – nova droga mladih

Sedam od 10 maloletnika u Evropi redovno konzumira alkohol, naročito od kako su u modi „alkoholni maratoni” gde se pije do padanja pod sto. Stručnjaci smatraju da je reč o generacijskom nezadovoljstvu, u čemu se ogleda dubina krize. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, mladi Evropljani drže dva tužna primata – prvi su na svetskoj listi […]