Adventisti Čikago

Rođen da bude Car

Pre dve hiljade godina, neudata devojka je zatrudnila.Trebalo je da bude prestravljena iz nekoliko razloga. Bila je deo društva koje bi je brutalno ubilo zbog toga što je neudata zatrudnila. To se tretiralo poput zločina. I tako se ona u potpunosti oslonila na zaštitu čoveka za kojeg je trebalo da se uda. I samo nekoliko […]